Språkkurser för flyktingar

OLS for refugees - Online linguistic support för flyktingar och asylsökande

Erasmus+ programmets online-språkkurser (Online Linguistic Support) kan under treårsperioden fr.o.m 2016 tilldelas också till flyktingar och asylsökande.

Målsättningen är att stöda Europeiska unionens medlemsstater i att integrera flyktingar i det europeiska utbildningssystemet.

Stödmottagarna inom högre utbildning och yrkesutbildning kan i Finland administrera och dela ut licenser till flyktingar och asylsökande.

På denna sida finns mer information och stöd- och marknadsföringsmaterial om OLS for refugees -initiativet. Sidan är delvis på engelska eftersom merparten av materialet produceras på engelska.

OLS for refugees webpage

The OLS for refugees webpage provides key information on the Erasmus+ Online Linguistic Support for refugees. Languages available: 14 languages, including Arabic and Turkish (soon all 24 EU official languages)

http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/

General presentation

The general presentation offers a brief overview of the OLS for refugees initiative. Language available: EN

bit.ly/OLS4refGeneralPresentation

OLS for refugees poster

The OLS for refugees poster conveys key information and aims at promoting the Erasmus+ Online Linguistic Support for refugees. Languages available: all 24 EU official languages + Arabic and Turkish

bit.ly/OLS4refPosters

OLS for refugees leaflet

The OLS for refugees leaflet brings together the main information on the OLS language assessment and language course for refugees.

Languages available: soon all 24 EU official languages + Arabic and Turkish

bit.ly/OLS4refLeaflets

Technical guidelines for refugees on how to use OLS

The Technical guidelines for refugees on how to use the OLS provides simple explanations to help refugees access, navigate and make the most of the OLS.

Languages available: all 24 EU official languages + Arabic and Turkish

bit.ly/OLS4refTechnicalGuidelinesForRefugees