KA103 Europeisk mobilitet/Administration och avtalsbilagor 2015-2016

GUIDE för högskolor och mobilitetskonsortier - läsår 2015-2016 (pdf/090915)

Bilagor till finansieringsavtal 2015

Dokument mellan högskola och deltagare (avtalsbilagor IV)

Student- och praktikantutbyte

Lärar- och personalutbyte

ANDRA BLANKETTER OCH LÄNKAR

Ändringar i avtalskontaktuppgifter

Mobility Tool+

RAPPORTERING

Slutrapportering

Anvisningar till slutrapportering av Erasmus+ stöd 2015-2016 (pdf)

Blankett för överföring av Erasmus+ stöd (doc)

Webinar för slutrapportering 13.10.2016 (pdf/på finska)

Videoupptagning av slutrapporteringswebinar 13.10.2016

Anvisningar till högskolor för avskaffande av duplikat partner i Mobility Tool+(pdf)

Mellanrapport

MOBILITET UTAN HINDER