Till sökande

Högskolor och mobilitetskonsortier ansöker årligen mobilitetsbidrag av det nationella kontoret som administrerar programmet Erasmus+. Nationella programkontoret för Erasmus+ är i Utbildningsstyrelsen. Högskolornas studerande, lärare och övriga personal som deltar i mobiliteten ansöker stipendier av sin egen högskola.

Mobilitetsbidraget för europeisk mobilitet omfattar stipendier för studier, praktik, undervisning och fortbildning i ett annat programland samt bidrag till högskolan för att organisera och stödja mobiliteten (organisational support).

Utöver mobilitet inom Europa kan man också ansöka bidrag för global mobilitet, det vill säga student-, lärar- och personalutbyte mellan högskolor i Finland och så kallade partnerländer. Båda typerna av mobilitet har separata ansökningsblanketter och en högskola kan lämna in bara en ansökan per mobilitetstyp.

Utöver den egna ansökan kan dock högskolan delta i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor. Nya mobilitetskonsortier måste ansöka om Mobility Consortium Accreditation på en separat ansökningsblankett.

Ansökningstid för europeisk mobilitet går ut den 5 februari 2019.

Material från webinar (18.1.2018): Erasmus+ KA103 Call 2018 (pdf/på finska)

Ansökningsomgången 2018 - Europeisk mobilitet

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna och anvisningar för att fylla i online-blanketterna finns på sidan för Erasmus+ -ansökningsprocessen:

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan inom ansökningstiden. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut går vidare till utvärdering. Ansökningarna ska inte skickas in per post.

Dokument för ansökningsomgången 2018 - Gemensamma:filformat
Erasmus+ Programme Guide webbplats
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats
Dokument för ansökningsomgången 2018 - Europeisk mobilitet
filformat
KA103 Utlysning för högskolor - mobilitet pdf