globaali_liikk_SH547x262px.jpg

Bild: Satu Haavisto

Mobilitetskonsortier

Med Mobility Consortium Accreditation inom programmet Erasmus+ högre utbildning kan även mobilitetskonsortier bestående av högskolor och andra organisationer arrangera student- och praktikantutbyte samt lärar- och personalutbyte.

I ett mobilitetskonsortium kan det endast ingå organisationer från samma land, och det måste bestå av minst 2 högskolor och 1 övrig organisation. De deltagande högskolorna måste ha Erasmus Charter (ECHE) beviljat av kommissionen. Den övriga organisationen kan vara ett företag eller en annan privat eller offentlig organisation inom arbetslivs- eller utbildningssektorn.

Konsortier som har fått Mobility Consortium Accreditation kan ansöka mobilitetsstöd på samma villkor som en högskola.

Mobility Consortium Accreditation

Mobilitetskonsortierna ansöker om Mobility Consortium Accreditation från det nationella programkontoret. I Finland är det nationella programkontoret i Utbildningsstyrelsen. Under ansökningsomgångarna 2015 och 2016 beviljades akcreditering för 3 år i taget. Under ansökningsomgångarna 2017 och 2018 beviljas ackreditering för resten av programperioden och den är giltig under ansökningsomgångarna 2017 – 2020.

Konsortier som har fått Mobility Consortium Accreditation kan i den årliga ansökningsomgången ansöka mobilitetsstipendier och organisationsbidrag på samma villkor som högskolorna.