Resultat

KA108 mobilitetskonsortier

Ansökningsomgången 2018

Följande mobilitetskonsortier beviljades ackreditering:

 • Allianssin kehittämispalvelut
 • Hämeen ammattikorkeakoulu

Ackrediteringar av mobilitetskonsortier 2014-2017 i Finland (på finska/pdf)

Ansökningsomgången 2017

Följande mobilitetskonsortier beviljades ackreditering:

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu

Erasmus+ mobilitetskonsortiernas ackrediteringar som beviljats 2017 är giltiga under ansökningsomgångarna 2017-2020.

Ansökningsomgången 2016

Följande mobilitetskonsortier beviljades ackreditering:

 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu

Ansökningsomgången 2015

Följande mobilitetskonsortium beviljades stöd till europeisk mobilitet:

 • Allianssin nuorisovaihto, som koordinerar praktikkonsortiet och andra medlemmar i konsortiet är:
  • Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK
  • Yrkeshögskolan Novia

De följande mobilitetskonsortierna beviljades stöd till global mobilitet:

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, som koordinerar mobilitetskonsortiet och andra medlemmar i konsortiet är:
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lahden ammattikorkeakoulu

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, som koordinerar mobilitetskonsortiet och andra medlemmar i konsortiet är:
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Tammerfors tekniska universitet
  • Tammerfors universitet