Till sökande

Utöver den egna ansökan kan högskolan delta i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor. Nya mobilitetskonsortier måste ansöka om Mobility Consortium Accreditation via en separat ansökningsblankett.

Mobilitetskonsortier ansöker om Mobility Consortium Accreditation av det nationella kontoret som administrerar programmet Erasmus+, i samband med ansökningsomgången för mobilitetsstödet. I Finland är det nationella programkontoret i Utbildningsstyrelsen.

Koordinatorn skriver ansökan för konsortiet. Vilken som helst av konsortiets medlemsorganisationer kan vara koordinator.

Sökande informeras om ansökningsomgångarna på denna sida. Sökande informeras om ansökningsomgångarna också via campo- och cimeoni-epostlistorna.

Bedömningskriterierna för ansökan om konsortieintyg är

  • konsortiets relevans
  • kvaliteten hos konsortiets sammansättning och samarbetsarrangemangen
  • kvaliteten hos planeringen och genomförandet av konsortiets verksamhet
  • effekter och spridning av resultaten

Ansökningstiden för år 2018 går ut den 1 februari 2018 kl 13.00 (kl 12.00 CET).

Ansökningsomgången 2017 - Mobility Consortium Accreditation

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna och anvisningar för att fylla i pdf-blanketterna finns på sidan för Erasmus+ -ansökningsprocessen:

Erasmus+ -ansökningsprocessen

  • KA108 - Högskolornas mobilitetskonsortier

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan inom ansökningstiden. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut går vidare till utvärdering. Ansökningarna ska inte skickas in per post.

Dokument för ansökningsomgången 2017 - Gemensamma:filformat
Erasmus+ Programme Guide webbplats
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats

Dokument för ansökningsomgången 2017 - Mobilitetskonsortier
filformat
KA108 Utlysning för högskolor - mobilitetskonsortier .pdf
Mandate (mandatbrev från mobilitetskonsortiets alla inhemska partner) .doc