Till sökande

Utöver den egna ansökan kan högskolan delta i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor. Nya mobilitetskonsortier måste ansöka om Mobility Consortium Accreditation på en separat ansökningsblankett.

Mobilitetskonsortier i Finland ansöker om Erasmus+ Mobility Consortium Accreditation av det Nationella Programkontoret för Erasmus+ som finns vid Utbildningsstyrelsen.

Koordinatorn skriver ansökan för konsortiet. Vilken som helst av konsortiets medlemsorganisationer kan vara koordinator.

Sökande informeras om ansökningsomgångar på denna sida. Sökande informeras om ansökningsomgångar också via campo- och cimeoni-epostlistorna.

Bedömningskriterierna för ansökan om konsortieintyg är

  • konsortiets relevans
  • kvaliteten hos konsortiets sammansättning och samarbetsarrangemangen
  • kvaliteten hos planeringen och genomförandet av konsortiets verksamhet
  • effekter och spridning av resultaten

År 2019 går ansökningstiden ut den 5 februari 2019.

Ansökningsomgången 2018 - Mobility Consortium Accreditation

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna och anvisningar för att fylla i elektroniska blanketterna finns på sidan för Erasmus+ -ansökningsprocessen:

Erasmus+ -ansökningsprocessen

  • KA108 - Högskolornas mobilitetskonsortier

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan inom ansökningstiden. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut går vidare till utvärdering. Ansökningarna ska inte skickas in per post.

Dokument för ansökningsomgången 2018 - Gemensamma:filformat
Erasmus+ Programme Guide webbplats
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats

Dokument för ansökningsomgången 2018 - Mobilitetskonsortier
filformat
KA108 Utlysning för högskolor - mobilitetskonsortier .pdf
Mandate (mandatbrev från mobilitetskonsortiets alla inhemska partner) .doc