Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten (Capacity building) inom Erasmus+ finansierar institutionellt samarbete mellan högskolor i Europa och i utomeuropeiska partnerländer med målet att utveckla och förnya högskoleutbildningen i partnerländerna. Viss finansiering beviljas även för lärar- och studentutbyte.

Det finns två typer av kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

Gemensamma projekt (Joint projects) som baserar sig på samarbete mellan högskolor. Dessa har en inverkan speciellt på högskolorna i partnerländerna.

Strukturella projekt (Structural measures) syftar till effekter på nationell nivå i partnerlandet. De strukturella projekten genomförs i samarbete med nationella myndigheter i partnerlandet.

Erasmus+ -kapacitetsuppbyggnadsprojekten utgör en fortsättning på programmet Tempus (1990–2013).

Vem kan delta?

I projekten kan programländerna delta, det vill säga EU-länderna, Turkiet, Makedonien, Island, Liechtenstein och Norge samt partnerländer från följande geografiska områden: Västra Balkan, EU:s östra grannregion, EU:s södra grannregion, Ryssland, Asien, Centralasien, Latinamerika, Iran, Irak, Jemen och Sydafrika.

Behöriga partnerländer och budgeten som reserverats till dem definieras närmare i utlysningen.

Projekten genomförs av högskolenätverk.