Till sökande

I ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt bör delta minst

  • två högskolor från två programländer
  • tre högskolor från mållandet (ifall det är fråga om ett nationellt projekt)
  • två högskolor från varje deltagande partnerland, ifall de finns flera målländer
  • antalet högskolor från partnerländer bör vara åtminstone lika många som högskolor från deltagande länder
  • i strukturella projekt ska dessutom ministeriet som ansvarar för högre utbildning i partnerlandet vara partner i projektet.

Dessutom kan många andra instanser delta, exempelvis

  • företag
  • ministerier
  • medborgarorganisationer
  • forskningsinstitut eller
  • olika aktörer med verksamhet inom högskolesektorn.

Bidraget till ett projekt varierar från 500 000 till 1 miljon euro. Projektets finansiering baserar sig till stor del på enhetskostnader (unit costs).

Projektens maximilängd är 3 år.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Projektet gör upp ansökan till kommissionen som bedömer och väljer ut projekten som beviljas bidrag.

I programmet arrangeras det en ansökningsomgång per år. Nästa ansökningstid går ut den 8 februari 2018 kl 13.00 (kl 12.00 CET).

Guidance for Applicants, Webinar 24.11.2017, 9.30-13

Programme 24.11.2017

Materialet från infotillfället 1.12.2016.

Erasmus+ -programguide

Information om programmet och ansökan