brexit

Information om konsekvenserna av Brexit

Utifrån resultatet från folkomröstningen under sommaren 2016 har Storbritannien inlett förhandlingar om att lämna EU.

Brexit-förhandlingarna påverkar inte ansökningsrundan 2018. Val av projekt görs på samma sätt som under tidigare år och samarbetspartnerna i Storbritannien har samma status i ansökningsrundan som under föregående år.

Det är emellertid bra för sökandena att vara medvetna om att man inte kan garantera fullständig säkerhet i fråga om detta. Tidsfristen på två år för förhandlingarna att gå ut ur EU slutar i slutet av mars 2019, då ännu många projekt som valts under 2018 pågår. I den osannolika situation att man fram tills dess inte har ingått något avtal om utträde eller har överenskommit om arrangemang under övergångsperioden, kan Storbritannien upphöra att vara ett Erasmus+-programland. Teoretiskt sett kan detta ha effekter på enligt vilka villkor storbritanniska organisationer kan delta i pågående projekt efter mars 2019.

Finlands nationella Erasmus+-byrå rekommenderar att samarbetet med Storbritannien fortsätter som vanligt under ansökningsomgången 2018.

Varje sökande ska emellertid göra sin egen bedömning av situationen. Till exempel i KA2-projekt kan det vara bra att bilda partnergruppen så att projektet uppfyller villkor som gäller minimiantalet deltagarländer även efter mars 2019, dvs. även i den mycket osannolika situation att partner från Storbritannien inte längre skulle observeras då man räknar behöriga länder.

Vi rekommenderar att ni följer webbplatsen för Storbritanniens nationella byrå: Brexit update