Jean Monnet

Programmet Jean Monnet startade så tidigt som 1989 och ingår nu i Europeiska unionens program Erasmus+. Jean Monnet stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen, och högskolor och andra organisationer inom högre utbildning ­ både i och utanför Europa kan delta i programmet.

Målet är bestående effekter och mångsidigare Europastudier

Målet med programmet Jean Monnet är att ge studerande och unga forskare kunskaper om Europa som är relevanta för deras akademiska och övriga karriär. Därtill syftar programmet till att främja innovativ undervisning och forskning mellan olika ämnen och sektorer och att öka organisationers nätverkande.

Programmets avsikt är att förbättra deltagarnas, speciellt unga forskares möjligheter att få arbete och karriärutveckling. Det innehållsliga målet är att främja kunskaper om Europeiska unionen och intresse för unionens verksamhet.