Till sökande

Organisationen (högskola, förbund, forskningsinstitution osv.) som koordinerar Jean Monnet-projektet sammanställer ansökan till Europeiska kommissionens verkställande organ för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) som administrerar projekten och ger råd till sökande. Mer detaljerade anvisningar finns på kommissionens Jean Monnet-sidor.

Det arrangeras en ansökningsomgång årligen på våren. Ansökningstiden 2018 för alla Jean Monnet -aktiviteter slutar den 22 februari 2018 kl 13.00 (kl 12.00 CET).

Ansökningsomgångens prioriteringar (priorities) publiceras i den årliga inbjudan att lämna förslag (Call for Proposals).

Projektbidraget varierar för de olika aktiviteterna. Närmare information om hur bidraget fastställs finns i Erasmus+-programguiden och på EACEA:s webbplats.

Tilldelningskriterier

  • Projektets relevans i relation till inbjudan att lämna förslag
  • Kvaliteten hos projektets planering och genomförande
  • Kvaliteten hos projektpartnernas sammansättning och samarbetsarrangemang
  • Effekter, spridning av resultaten och kontinuitet