Facebook

Erasmus+_nuorisotoimialalle_Youth-in-Action.jpg

Foto: Youth in Action -ungdomsutbyte Take a Pic / Ihminen ja kamera -gruppen, 08/2013.

Erasmus+ för ungdomssektorn – Youth in Action

Delprogrammet Youth in Action inom EU-programmet Erasmus+ är avsett speciellt för unga och ungdomsarbetare.

Youth in Action utvecklar samarbete inom ungdomssektorn och kvaliteten på arbetet med ungdomar samt stöder reformer av ungdomspolitiken. Därtill främjar den mobilitet bland ungdomar och ungdomsarbetare.

Youth in Action ger unga en resa uti europeism – och i sig själva

Att delta i ett ungdomsprojekt ökar nyckelfärdigheterna för livslångt lärande. Man får i synnerhet bättre sociala färdigheter och mångkulturell kompetens. Överlag kan det vara en livsomvälvande erfarenhet för en ung person att delta i detta projekt.

Detta och mycket annat har framgått i internationella utredningar som undersökte vilken effekt deltagande i programmet Youth in Action har haft på ungdomar och organisationer.

Läs mer om utredningar

Fakta Express 3B/2012: Deltagande gör skillnad! Resultaten från den undersökningsbaserade uppföljningen av Youth in Action-programmet.

Fakta Express 3B/2014: Allt lär man sig inte i skolan! Vad och hur man lär sig inom Youth in Action -projekt.

Läs om ungas erfarenheter!

På sidan Erfarenheter kan du läsa närmare om Youth in Action-projekt och om viktiga insikter som unga personer kommit till när de deltagit i ett ungdomsprojekt.

Erfarenheter