Erfarenheter

Levande broar över fördomarna

När de armeniska och de azerbajdzjanska unga kvinnorna möter varandra blir det snabbt tydligt att de faktiskt har mycket mer gemensamt än vad som skiljer dem åt.

Läs mera!

EVS utanför Europa

EVS-voluntär Aura Yliselä arbetar i Peking för ett grönare Kina. I höst reser Aura till Peking för att jobba med ett skolprojekt i samarbete med en lokal miljöorganisation.

Läs mera!

Ungdomar dokumenterar historia i Karleby

I Karleby tio EVS-volontärer från olika delar av Europa stannade under deras volontärperiod i tre dygn på holmen, utan el och vatten, för att hjälpa muséet med en dokumentering som hittills inte blivit gjord. Projektet är en del av Villa Elbas internationellt ungdomsarbete med ungdomar i risk för utstöttning.

Läs och lyssna mera!