High-five för internationalisering

Icehearts rf är inte vilken som helst idrottsklubb. Det är en förening eller snarare en verksamhetsmodell som arbetar för välbefinnande bland barn och ungdomar med specialbehov. Icehearts smälter barns och ungas hjärtan såväl i Finland som inom EU-projekt runt om i Europa.

”Vi har gått med i projekt för att ge ungdomar en chans”, förklarar Vellu Kilpala, regionchef för Icehearts i södra Finland. Icehearts deltog första gången i ett ungdomsutbyte finansierat av Youth in Action för fem år sedan och därefter har man deltagit såväl i ett kortvarigt EVS-volontärprojekt, i job shadowing-projekt avsedda för ungdomsarbetare som i ungdomsutbyte. Det ger ungdomarna oerhört mycket att delta i projekt: deras självförtroende växer, de lär sig hantera sin vardag, deras färdigheter att kommunicera och fungera i grupp utvecklas. De knyter sådana kontakter som de inte nödvändigtvis annars skulle få.

Job shadowing-projekten har tillfört mångsidighet, kontakter och alternativ till Icehearts verksamhet. Fokus inom internationella mobilitetsprojekt ligger dock på ungdomarna. ”Det är för dem som vi gör detta arbete, för att de ska få möjligheter”, konstaterar Kilpala.

Våga kommunicera

Det centrala i Icehearts verksamhet är lagspel där man måste kommunicera och bli förstådd: man gör inte mål ensam och man lämnar inte en kompis offside. I Erasmus+-projekten får ungdomarna spela och leka med unga från andra kulturer och lär sig kommunicera på främmande språk.

Det är en stor sak för ungdomarna. ”Du blir säkrare på dig själv när du kan öppna munnen, kommunicera och den andra förstår dig. Du kan komma överens med andra”, förklarar Kilpala.

Alla spelar

En tuffing flyger första gången i sitt liv, illdåd och svåra, rentav splittrade livssituationer. Den ungas dygnsrytm är upp och ner och han struntar helt i skolan. Det är exempel på ungdomars utgångslägen när de kommer med i projekten. Kan projekten ändra ungdomarnas liv? Absolut.

Kilpala berättar om två ungdomar som åkte på en tvåveckors EVS-volontärperiod till Irland. När de kom tillbaka till Finland började bitar i deras liv falla på plats. I synnerhet den ena av pojkarna var enligt Kilpala som en ny man. Han började klara sig i skolan, fick grepp om vardagen och gick ut grundskolan. ”Han fattade att han klarar sig på egen hand, fastän en kompis var med”.

Projekten har hjälpt ungdomar att skapa en fungerande rytm i vardagen, för under utbytesperioderna gäller ett program som man har fastställt gemensamt i förväg. ”Man kommer med i programmet tillsammans med andra ungdomar och alla deltar. Delaktighet är en viktig aspekt i projekten”, säger Kilpala.

Möten med det annorlunda och olympiska spel

Ett projekt som verkligen etsat sig fast i Kilpalas minne är det första ungdomsutbytet som genomfördes i skolor för utvecklingsstörda i Slovenien. I början av projektet var Icehearts-ungdomarna lite oroade över om de skulle ha något gemensamt med slovenska utvecklingsstörda, de hade ju inte ens ett gemensamt språk. Allt eftersom veckan gick började finnarna och slovenerna leka med varandra och använde miner och gester för att kommunicera. Till slut gav de high-fives till varandra. ”Det skedde en fantastisk förändring hos dem”, förklarar Kilpala entusiastiskt.

Icehearts har också senare besökt Slovenien, till exempel i samband med olympiska spel avsedda för utvecklingsstörda i Ljubljana, dit de förde ett Street Hockey-evenemang med klubbor, bollar, fartradar och alla andra tillbehör.

Utöver gatuhockey har man inom projekten bekantat sig med boboll, brädspel och grenar som var helt okända sedan tidigare för Icehearts ungdomar och ledare. ”Trevliga grejer, tyckte killarna”, säger Kilpala.

Ny omgång av Erasmus

Ungdomars utbildning har också anknutits till projekten på ett lyckat sätt. ”Några killar som studerar till ungdoms- och fritidsledare har varit med i projekten. De har kunnat utföra sina arbetsprov på internationella ledaruppgifter inom ungdomsutbytena. De har lett lekar för ungdomsgrupperna, som 'Vem är rädd för spindeln' och variationer av tafatt”, berättar Kilpala.

Kilpala tror att Icehearts även framöver kommer att delta i Erasmus+-ungdomsprojekt, eftersom mobilitetsperioderna har gett så stort mervärde åt ungdomar, barn och hela organisationen. Icehearts har inte bara själv fått ut mycket av projekten, utan har också i sin tur spridit nya idéer till sina samarbetspartner.

Exempelvis samarbetspartnern i Slovenien vill införa Icehearts verksamhetsmodell i sitt land. Anställda därifrån har besökt Finland för att bekanta sig närmare med hur det hela fungerar. Nu överväger slovenerna att skicka sina pedagoger på en tre månaders studieperiod till Icehearts.

Text: Johanna Järviranta
Bild: Kristiina Kilpala