Internationalisering i Lappo med Europeiska unionens ungdomsprojekt

”När man arbetar med ungdomar måste vissa saker föras framåt med lite tricksande, som till exempel genom att använda konst eller motion", säger Maritta Sipilä, chef för ungdomsväsendet i Lappo stad. Konst och motion är exempel på metoder som Lappo stad har börjat använda inom ungdomssektorn i och med Youth in Action-projekten inom Europeiska unionens program Erasmus+.

Lappo är en stad i södra Österbotten med cirka 15 000 invånare. Internationaliseringen syns och hörs där, för staden deltar årligen i Youth in Action-projekt. ”Vi har haft som mål att varje år ha två projekt i Finland och att skicka deltagare till tre-fyra projekt utomlands”, förklarar Sipilä.

Seminarium i Lappo kandidat för Europeiska ungdomsveckans utmärkelse 2015

Lappo stads utmärkta arbete för internationalisering har uppmärksammats också på ett vidare plan. Seminariet Youth work – You@work arrangerat av staden är en av fem kandidater för utmärkelsen som Europeiska ungdomsveckan 2015 delar ut.

Målet med seminariet Youth work – You@work var att diskutera skillnaderna mellan formellt och icke-formellt lärande.Därtill behandlade man bland annat metoder inom ungdomsarbete och undersökte hur EU:s ungdomsstrategi syns i gatubilden i Lappo. Deltagarna fick veta att ungdomsstrategin reflekterades i bland annat EU-flaggan samt EU-projektet som pågick i stadshuset.

Både Sipilä och Lappo stads ungdomsledare Jari Lehto minns seminariet med glädje. Seminariedeltagarna fick insikter i vad ungdomsarbete innebär i ett annat land och hur man kan använda exempelvis konst och motion inom arbetet. Såväl Sipilä som Lehto fick nya perspektiv på sitt arbete tack vare seminariet. Lehto säger att vissa av deltagarna fick nya goda vänner. ”Några håller säkert fortfarande kontakt.” Det som Lehto tycker att var allra finast med seminariet var att folk från väldigt olika kulturer kunde arbeta tillsammans.

Projekten vidgar Lappobornas världsbild

”Det var så intressant att höra hur samma saker kan skötas på olika sätt”, säger Lehto om seminariet Youth work – You@work. Han tror att deltagarna efter det kan förstå kulturella skillnader bättre. ”De flesta deltagarna fick säkert mod att tala engelska på ett helt annat sätt än tidigare.”

”På seminariet insåg vi vad ungdomsarbete är när man gör det frivilligt, inte bara som ett avlönat jobb”, konstaterar Sipilä. Majoriteten av seminariedeltagarna var volontärer som arbetar vid skolor eller inom organisationer.

Både seminariet och många andra Youth in Action-projekt som Lappo har deltagit i har vidgat Lappobornas världsbild och synvinklar samt ökat toleransen. För Lappo innebär projekten inte bara exempelvis gruppträffar eller EVS-utbyten, utan internationalisering har valts som en prioritering inom ungdomsarbetet.

Projekten har gett konkreta idéer för ungdomsarbetet. ”När man arbetar med ungdomar måste vissa saker föras framåt med lite tricksande, som till exempel genom att använda konst eller motion", säger Sipilä.

Lappo populär projektpartner

Fördelarna med projekten är uppenbara och de har gett positiva inbördes synergier. ”Man tänker inte alltid genast på fördelarna, utan de ligger någonstans i bakgrunden. I efterhand inser man att det här uppkom ju just tack vare projektet”, säger Sipilä.

Lappo har ett omfattande internationellt nätverk som växer kontinuerligt. Sipilä berättar att de ofta får förfrågningar om att bli partner i nya projekt. ”Det jag minns bäst från seminariet Youth to work – You@work är exemplet från Göteborg, för också de jobbar på ett ungdomshus och arbetet ligger närmast vårt eget. En ungdomsarbetare från Lappo ungdomsväsen har efter seminariet varit på en gruppträff i Göteborg, och samarbetet kommer antagligen att fortsätta också i framtiden", konstaterar Sipilä.

Ungdomsväsendet i Lappo stad arrangerade den 12–18 augusti 2013 ett seminarium om den europeiska ungdomsstrategin, där deltagarna var ungdomsarbetare och volontärer från 10 olika länder. Seminariet Youth work – You@work var ett mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare inom delprogrammet Youth in Action i Europeiska unionens program Erasmus+. Mobilitetsprojekten stöder bland annat utbildningar och seminarier som ungdomsarbetare arrangerar tillsammans.

Text: Johanna Järviranta