PiiPoos stjärnor lyser i Galway

Önskedrömmen hos en familjecirkusgrupp på 18 personer från Birkaland uppfylls i juni när de reser till Irland för en sex dagar lång utbildning. Familjecirkusgruppen ska dock inte utbilda sig, utan har huvudrollen i att för Galway Community Circus på den irländska västkusten presentera arbetssätt inom social cirkus och familjecirkusmodellen utvecklad av kulturcentret PiiPoo.

De flesta av familjerna har sysslat med cirkus tillsammans sedan 2007 och gruppen består av ungdomar som behöver specialstöd samt deras föräldrar och syskon. PiiPoos verksamhetsledare Pilvi Kuitu säger att gruppen är ett ”sammelsuriumgäng” där alla hjälper, assisterar och stöder varandra. Enligt Kuitu är föräldrar och syskon världens bästa assistenter för sina egna familjemedlemmar, så det behövs nästan inga separata assistenter.

Gruppens dröm att åka utomlands

PiiPoo deltar för första gången i ett Youth in Action-projekt inom programmet Erasmus+. Projektet ”Sosiaalisen sirkuksen työpajamallin jalkauttaminen Galway Community Circukseen” för att introducera workshopmodellen för social cirkus, där resan till Irland ingår, har redan väckt stort intresse. Det är nämligen en av fem kandidater för utmärkelsen som Europeisk ungdomsveckan 2015 delar ut. ”Utgångspunkterna för projektet var Galways behov att få information och kunskap för social cirkusverksamhet, vår organisations behov att utvidga vårt internationella nätverk och – det värdefullaste av allt – vår specialgrupps egen önskan att få åka utomlands för att visa vad de kan och vad de gör”, berättar Kuitu.

Det är också väldigt fint att utomlands få presentera allt vad gruppen kan. Den blinda flickan som på tre meters höjd utför luftakrobatik på tyger – och vars mamma gör samma sak bredvid henne – lider sannerligen inte av höjdskräck. En annan ungdom ville vara kanonkula i föreställningen The Kalevala, som i Irland uppförs på ett miniseminarium i samband med utbildningen och vars innehåll ungdomarna har fått påverka. ”De unga ville ha något dystert i gotstil. Vi började undersöka mystikens värld och tog med berättande och drama. Vi beslöt att temat ska vara Kalevala”, förklarar Kuitu. I föreställningen lyfts också fram funktionshindrades rätt att vara och göra samma saker som andra.

Alla är likvärdiga

PiiPoos modell för familjecirkus presenteras i Irland med hjälp av föreställningen The Kalevala. Efter föreställningen berättar familjerna vad familjecirkusen har betytt för deras liv och som stöd för deras välbefinnande. Under utbildningen går man också igenom hur verksamheten inom social cirkus byggs upp och diskuterar olika sätt att möta funktionshinder.

Familjecirkus är en del av social cirkus. Social cirkus stöder gemenskap och gruppbildning och den innehåller exempelvis lek, spel och presentation av cirkusgrenar. Målet med familjecirkus är att hela familjen ska syssla med cirkus tillsammans, likvärdigt och som sig själva. Familjemedlemmarna kan ha olika favoritgrenar inom cirkuskonsten. Likvärdigheten uppstår genom att man gör saker och uppträder tillsammans.

Förtrollande cirkus

Utöver familjecirkusens arbetssätt vill Kuitu genom utbildningen förmedla mod och tillit att göra annorlunda saker inom cirkus, utan att glömma yrkeskunskapen samt cirkusens redskap och metoder. Irländarna kommer att få utmärkta exempel av familjecirkusens ungdomar och mod att själva göra cirkus. Kuitu berättar att många saker i livet inte är självklara för dessa ungdomar, men när de kommer till cirkusen och får gå upp på scenen strålar det om dem. ”De är vanliga mammor och pappor samt ungdomar, söner och döttrar. Cirkusens förtrollning gör dem till ett helt fantastiskt gäng”, konstaterar Kuitu.

Tanken är att det via den lokala organisationen för funktionshindrade ska komma irländska ungdomar till utbildningen så att de kan delta och träna med familjecirkusgruppen. ”Vårt mål är att våra familjer och lokala familjer tillsammans ska skapa deltagande cirkus som fokuserar uttryckligen på cirkusen, inte på funktionshindren. Fast vi är förstås medvetna om att det som familjerna har gemensamt är att de har en svårt funktionshindrad familjemedlem".

Utbildningen som ingår i projektet ”Sosiaalisen sirkuksen työpajamallin jalkauttaminen Galway Community Circukseen” arrangeras i Galway i Irland den 11–16 juni 2015. Som del av utbildningen arrangeras ett miniseminarium till vilket lokala beslutsfattare, finansiärer och aktörer inom välfärdssektorn har inbjudits. Projektet är ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Youth in Action i Europeiska unionens program Erasmus+. Ungdomssektorns strategiska partnerskapsprojekt pågår mellan sex månader och två år och de kan exempelvis handla om olika typer av utvecklingsverksamhet mellan organisationer.

Text: Johanna Järviranta
Bild: Markus Perko