Rollatorrally och genuin hjälp i Konnevesi

Vad hände med ungdomar från Konnevesi och Malta när de deltog i ett ungdomsutbyte i Konnevesi och hjälpte ensamboende äldre och samtalade om åldrande? Anni Juntunen, verksamhetsledare på 4H-föreningen i Konnevesi, säger att deras värderingar ändrades, viljan att hjälpa ökade och de fick en större förståelse för äldres liv.

Ungdomsutbytet koordinerades av 4H i Konnevesi. Både detta och två andra ungdomsutbyten som arrangerats i Konnevesi har haft en mycket positiv inverkan på kommunen och dess invånare. Föreningen deltog i ett projekt inom ungdomssektorn första gången 2011 och nu är projektet Lost Connection? som handlade om aktivt åldrande en av fem kandidater för utmärkelsen som Europeiska ungdomsveckan 2015 delar ut.

Hela kommunen internationaliseras

4H-föreningen i Konnevesi uppmuntrar kommuninvånare i olika åldrar till internationalisering – även dem som inte direkt deltar i projekten. ”Sådana ungdomar som inte är med i projektet har ändå fått komma med oss och delta”, säger Juntunen. Ungdomarna i utbytet är väl synliga i Konnevesi, för de köper sin mat i den lokala butiken och använder det lokala bussbolaget. Under utbytet besöker man också nästan alltid skolan.

Kommuninvånarna träffar deltagarna i ungdomsutbytet på olika evenemang där de vågar sig på att tala engelska. ”De är ivriga att bekanta sig med utlänningar, men tvekar att gå fram och prata med dem.” Juntunen har därför ibland rollen som uppmuntrare. ”Kom och prata och bara vara”.

Det fanns mycket att prata om inom ungdomsutbytet i projektet Lost Connection? som ungdomarna hade planerat via Skype och Facebook. Projektets mål var att behandla aktivt åldrande och hitta lösningar på hur man kan öka växelverkan mellan unga och äldre. Enligt Juntunen uppnåddes målen väl. Växelverkan utvecklades fastän man inte alla gånger hade ett gemensamt språk. De finska åldringarna och de maltesiska ungdomarna använde vid behov ordlös kommunikation och tacket för hjälpen gick fram förmedlat av de finska ungdomarna.

När minnet sviker

Utbytet handlade inte bara om att prata, utan ungdomarna kunde också ge praktisk hjälp åt ensamboende äldre. De högg ved, tvättade mattor, klippte gräs och rengjorde stuprännor. ”Lite svårare grejer som äldre inte längre klarar av att göra själv”, förklarar Juntunen. Ungdomarna fick också själva uppleva vilka problem åldrande kan medföra. De hade gjort en bana i skogen där de prövade på rollatorrally och undersökte med hjälp av ett minnesspel hur det känns om man har dåligt minne.

Ungdomarnas hjälp betydde mycket för de äldre. Juntunen berättar att åldringarna var verkligt glada över att få en ung hjälpreda för en hel dag. De boende på åldringshemmet var också lyckliga över att få hjälp med bland annat måltiderna och tidningsläsande. Ungdomarna från Malta underhöll också de äldre med maltesiska sånger.

Utöver de äldre inverkade ungdomsutbytet också på ungdomarna själva. Juntunen säger att deras värderingar ändrade och viljan att hjälpa växte. De lärde sig att värdesätta sina egna mor- och farföräldrar och sin egen kultur samt började fundera över vilka möjligheter det finns inom volontärverksamhet.

Nätverk och träffar i Europa

Efter projektet Lost Connection? har Juntunen fått nya kontakter på både Malta och annat håll i Europa och hon har besökt Malta med två olika ungdomsgrupper från Konnevesi. I den ena träffen deltog ungdomar från fem olika länder och den behandlade sysselsättning och hur unga bättre ska komma in i arbetslivet. Det har arrangerats ett andra ungdomsutbyte också i Konnevesi där deltagarna var en grupp yngre ungdomar. Därtill har en flicka från Konnevesi gjort en tre månaders skolpraktik på Malta.

Det händer också i övrigt mycket inom internationaliseringen. Ungdomarna från Konnevesi håller kontakt med sina nya bekanta och besöker dem. Ibland avtalas en träff någonstans i Europa. För närvarande pågår inget aktivt internationaliseringsprojekt i Konnevesi. Juntunen berättar att kommuninvånarna väntar på nya ungdomsutbyten och hon får ofta frågan när det ska komma utländska unga på besök igen.

4H-föreningen i Konnevesi koordinerade sommaren 2012 ett ungdomsutbyte med 23 ungdomar från Finland och 12 från Malta. Partner i projektet var en fri ungdomsgrupp från ungdomscentret Axon på Malta. Ungdomarna var i åldern 18–30 år. Lost Connection? var ett ungdomsutbyte inom Europeiska unionens program Erasmus+. Inom ungdomsutbytet planerar ungdomarna själva sitt utbyte, med mål som anknyter till ungdomssektorns mål och prioriteringar inom Erasmus+.

Text: Johanna Järviranta