Ansökningsblankett & guidelines (från 4/2017)

Guidelines for completing WEB application for KA347 (6.4.2017)

Telefonkatalog

telefonkatalog.cimo.fi

Du kan söka kontaktinformation både med namn, grupp och ämnesord som beskriver uppgifter av Utbildningsstyrelsens personal.

Andra webbplatser

Europeiska kommissionens Erasmus+-webbplats

Verkställande organet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA

Nationella Erasmus+ -kontoren

SALTO-resurscenter

Kontakta oss

Erasmus+ Youth in Action

Utbildningsstyrelsen ansvarar för Erasmus+ Youth in Action - delens administration och verkställande i Finland. Utbildningsstyrelsens Youth in Action -team hjälper till och ger råd i ansökningsprocessens alla skede. Från utbildningsstyrelsen får man även alla de nödvändiga blanketter och den information man behöver för att genomföra ett projekt.

Man bör ta kontakt med Utbildningsstyrelsen i god tid, redan i projektets inledningsskede. Då kan vi bättre hjälpa till!

Youth in Action -team

Du kan mejla till alla i Youth in Action -teamet via adressen nuoriso@oph.fi

Telefonväxel inrikes: 0295 331 000
Telefonväxel utomlands: + 358 295 331 000
Fax: +358 9 753 1123
Besöksadress: Hagnäskajen 6
Postadress: PB 380, FI-00531 Helsingfors, Finland
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi


Kati Inkinen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 508

Irmeli Karhio

Undervisningsråd
Tfn. +358 295 338 562

Jutta Kivimäki
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 568

Terhi Liintola
Ledande sakkunnig
Tfn. +358 295 338 504

Paavo Pyykkönen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 547

Hilma Ruokolainen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 505

Ieva Silinevica
Projektkoordinator
Tfn. +358 295 338 611

Aarne Toivonen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 594

Mauri Uusilehto

Ledande sakkunnig
Tfn. +358 295 338 520

Suvi Vilkki

Projektkoordinator
Tfn. +358 295 338 599

Ennetti-epostlista

Anmäl dig till Ennetti-epostlista! Anvisningar om hur man ansluter sig hittar man via länken här. Från denna lista får du information om Youth in Action -frågorna direkt till din egen epost!

Ennetti- diskussions-och informationsforum för dem som arbetar med ungdomar.

Utbildningsstyrelsen PB 380, 00531 Helsingfors Hagnäskajen 6 | Tel. 0295 331 000