Telefonkatalog

telefonkatalog.cimo.fi

Du kan söka kontaktinformation både med namn, grupp och ämnesord som beskriver uppgifter av Utbildningsstyrelsens personal.

Andra webbplatser

Europeiska kommissionens Erasmus+-webbplats

Verkställande organet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA

Nationella Erasmus+ -kontoren

SALTO-resurscenter

Kontakta oss

Erasmus+ Youth in Action

Utbildningsstyrelsen ansvarar för Erasmus+ Youth in Action - delens administration och verkställande i Finland. Utbildningsstyrelsens Youth in Action -team hjälper till och ger råd i ansökningsprocessens alla skede. Från utbildningsstyrelsen får man även alla de nödvändiga blanketter och den information man behöver för att genomföra ett projekt.

Man bör ta kontakt med Utbildningsstyrelsen i god tid, redan i projektets inledningsskede. Då kan vi bättre hjälpa till!

Youth in Action -team

Du kan mejla till alla i Youth in Action -teamet via adressen nuoriso@oph.fi

Telefonväxel inrikes: 0295 331 000
Telefonväxel utomlands: + 358 295 331 000
Fax: +358 9 753 1123
Besöksadress: Hagnäskajen 6
Postadress: PB 380, FI-00531 Helsingfors, Finland
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi


Kati Inkinen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 508

Irmeli Karhio

Undervisningsråd
Tfn. +358 295 338 562

Jutta Kivimäki
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 568

Terhi Liintola
Ledande sakkunnig
Tfn. +358 295 338 504

Paavo Pyykkönen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 547

Hilma Ruokolainen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 505

Ieva Silinevica
Projektkoordinator
Tfn. +358 295 338 611

Aarne Toivonen
Programsakkunnig
Tfn. +358 295 338 594

Mauri Uusilehto

Ledande sakkunnig
Tfn. +358 295 338 520

Suvi Vilkki
Projektkoordinator
Tfn. +358 295 338 599

Ennetti-epostlista

Anmäl dig till Ennetti-epostlista! Anvisningar om hur man ansluter sig hittar man via länken här. Från denna lista får du information om Youth in Action -frågorna direkt till din egen epost!

Ennetti- diskussions-och informationsforum för dem som arbetar med ungdomar.

Utbildningsstyrelsen PB 380, 00531 Helsingfors Hagnäskajen 6 | Tel. 0295 331 000