Ackreditering för europeisk volontärtjänst

Ackrediteringen under programmet Erasmus+ ändas den 10.08.2018.

För att kunna delta i europeisk volontärtjänst måste organisationer först bli ackrediterade. Ackreditering innebär att organisationens verksamhet utvärderas med tanke på dess förutsättningar att arrangera volontärtjänst. Om förutsättningarna anses vara tillräckliga ackrediteras organisationen att vara verksam inom europeisk volontärtjänst.

Ackrediteringen säkerställer att organisationerna som deltar i volontärtjänsten är medvetna om kvalitetskraven inom europeisk volontärtjänst och förbinder sig att följa dem. Kvalitetskraven beskrivs i EVS Charter och anvisningarna för EVS-ackreditering (EVS Accreditation Guidelines).

Ackrediteringen gäller sändande, mottagande och koordinerande (dvs. ansökande) organisationer i alla programländer samt i grannskapsländerna på västra Balkan, i östra Europa och Kaukasus och i det södra Medelhavsområdet.

Ackrediteringen gäller högst Erasmus+ -programperioden ut, det vill säga till slutet av 2020. Eftersom det går att ansöka om ackreditering för en så här lång tid, är det bäst att i ansökningsskedet fundera över volontärverksamheten i ett brett perspektiv och samtidigt ansöka om alla roller (avsändande, mottagande, koordinerande) som kan tänkas bli aktuella under de närmaste åren.

Ansökan om ackreditering

Ackreditering kan ansökas när som helst, dock i god tid före inlämningsdagen för den egentliga ansökan om EVS-projektfinansiering. I regel fattas beslut om ackrediteringsansökningar en gång i månaden, alltid mot slutet av månaden. Då måste ansökan vara lämnad för evaluering senast på månadens 15:e.

Ackreditering ansöks hos det nationalla kontoret i det land där den ackrediterade organisationen är registrerad i. De regionala SALTO-resurscentren ansvarar för ackrediteringen av organisationer inom EU:s grannskapsområden.

Gör så här:

1. Läs EVS Charter och ackrediteringsanvisningarna. Bedöm om din organisation har förutsättningar att genomföra volontärtjänst av bra kvalitet.

2. Kontrollera om din organisation redan har en PIC-kod (Participant Identification Code) som behövs för ansökan. Alla råd och blanketter som man behöver för ansökan kan hittas på sidan Erasmus+ ansökningsprocessen.

3. Fyll i ansökningsblanketten för ackreditering av volontärorganisationer och skicka in den elektroniskt. Beskriv på ansökningsblanketten hur sakerna man frågar efter sköts på en praktisk nivå inom er organisation – annars är det omöjligt att bedöma ansökan.

Bedömnings- och urvalsprocessen

Nationella Programkontoret för Erasmus + försöker behandla ackrediteringsansökningarna så snabbt som möjligt. Vid behov kan Programkontoret begära kompletteringar till ansökan eller göra ett utvärderingsbesök hos organisationen. Information om hur ackrediteringsprocessen framskrider skickas per e-post till kontaktpersonen som uppgetts i ansökan och det slutliga beslutet meddelas per brev till organisationens juridiska representant.

Nationella Programkontoret kan göra inspektionsbesök till ackrediterade organisationer under ackrediteringens giltighetstid. Ackrediteringen kan återtas helt eller för viss tid om det Nationella Programkontoret har skäl att misstänka att organisationen inte kan nå upp till kvalitetskraven för europeisk volontärtjänst.

Databaser för volontärarbete

Varje ackrediterad organisation får ett ackrediteringsnummer som behövs för att göra EVS-finansieringsansökan.

Två databaser har skapats för genomförandet av europeisk volontärtjänst:

  1. I databasen över ackrediterade organisationer (Database of European Voluntary Service Accredited Organisations) publiceras beskrivningar av organisationerna. Beskrivningen överförs till databasen direkt från ackrediteringsblanketten.
  2. I databasen över volontärplatser (Volunteering Opportunities Database, VOD) annonserar organisationerna lediga EVS-platser. Organisationerna lägger själva till sina annonser i den här databasen.

Databasernas syfte är att underlätta för volontärer samt sändande och mottagande organisationer att hitta varandra. Båda databaserna är en del av Europeiska ungdomsportalen.

I databasen över volontärplatser kan organisationerna själva definiera när och hur de utlyser sina lediga platser, vilka kontaktuppgifter som syns i annonsen och vilka anvisningar intresserade volontärer får. Därför är det alltså en bra idé att formulera annonsen med tanke på unga volontärer och eventuella partnerorganisationer. Ge tillräckligt detaljerad och realistisk information i beskrivningen och använd ett så förståeligt språk som möjligt.

Närmare information om databasen och detaljerade instruktioner för att publicera en annons finns i snabbguiden och användarguiden för databasen över volontärplatser.

Rådgivning för ansökan

Utbildningsstyrelsen arrangerar infomöten över webben för sökande, där man går igenom ansökningsprocessen och frågor från sökande. En utbildningsdag arrangeras för nya ackrediterade organisationer. Infomötena och utbildningarna meddelas i händelsekalendern.

Närmare information

Hilma Ruokolainen
Jutta Kivimäki