E+_nuorisotoimialalle_KA2

Foto: Youth in Action -ungdomsutbyte Take a Pic / Ihminen ja kamera -gruppen, 08/2013.

Programområde 2 – Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekten för ungdomssektorn som finansieras ur Erasmus+ är strategiska partnerskap. De är primärt utvecklingsprojekt som skapar innovativa metoder eller olika redskap och material för att förbättra ungdomsarbetets kvalitet.

Projekten genomförs inom den egna sektorn eller i form av samarbete mellan flera sektorer. Exempelvis kan ungdomsorganisationer, kommunalt ungdomsarbete och läroinrättningar eller arbetslivstjänster genomföra ett projekt tillsammans.

Fokus inom de strategiska partnerskapsprojekten ligger på att främja kvaliteten på ungdomsarbete och stötta ungdomars egenmakt, delaktighet och aktiva medborgarskap.

Strategiska partnerskapsprojekt indelas i två olika typer:

Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation och

Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte (inkluderar europeiska ungdomsinitiativ).

Strategiska innovationsprojekt kan ansökas endast en gång per år – under årets första ansökningsomgång – och cirka 70 % av bidragsbudgeten inom programområde 2 har reserverats för dem.

Strategiska partnerskap – bidragets fördelning mellan olika aktiviteter (%)
Den totala budgeten för 2019: 758919€


Ansökningsomgång 1

(slutar 5.2.2019)

  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation 70 %
  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %


Ansökningsomgång 2

(slutar 30.4.2019)

  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %


Ansökningsomgång 3

(slutar 1.10.2019)

  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %

Inom europeiska ungdomsinitiativ kan ungdomsgrupper lösa samhällsproblem till exempel genom att testa nya företagsmodeller, skapa samarbetsnätverk, utveckla kamratutbildning eller arrangera kulturevenemang.

De här projekten har bara några få formella kriterier som måste uppfyllas. Det ger själva projektet fria händer att utforma verksamhet som är förnuftig och ändamålsenlig med tanke på syftena.