Administration och rapportering: Programområde 2

Alla förmånstagare rapporterar sina avslutade Erasmus+-ungdomsprojekt på nätet med hjälp av rapporteringsplattformen Mobility Tool+ (MT+).

Nedan finns länkar till blanketter som koordinatorn för samarbetsprojekt inom Programområde 2 behöver i olika skeden av projektadministrationen.

Blankettmodeller

Adressen till Mobility Tool+

Mobility Tool+-guider

Närmare information

Frågor om MT+: nuoriso@oph.fi
Skriv MT+ och projektnumret som ämne.