SALTO-resurscenter

Resurscentren (RC) SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) ger utbildning och samarbetsmöjligheter med målet att förbättra kvaliteten på och erkännandet av icke-formellt och informellt lärande som sker utanför skolan.

SALTO-resurscentrens gemensamma webbplats innehåller olika typer av material och information om de viktigaste prioriteringarna inom Erasmus+ Youth in Action och om lärande och särdrag hos grannskapsländerna. Där finns även databaser i vilka man kan söka utbildningar, partner eller metoder för behandling av olika teman inom ungdomsarbete.

På webbplatsen finns också uppföljning av olika europeiska processer, som erkännande av icke-formellt lärande eller genomförande av olika strategier, exempelvis kartläggning av ungdomsarbetares grundläggande kompetens.

SALTO-resurscentren har mycket information

SALTO Cultural Diversity (Resurscentrum för kulturell mångfald) ligger i Storbritannien. På deras webbplats finns mycket material som kan användas för att behandla identitet, religion, etnicitet och mångkulturella frågor med ungdomar. Guiderna ger stöd för planering av interkulturellt lärande med bra kvalitet.

SALTO Eastern Europe and Caucasus (EECA; Resurscentrum för Östeuropa och Kaukasien) ligger i Polen. Det samarbetar med programländerna och grannländerna i Östeuropa och Kaukasien inom Erasmus+ Youth in Action. På webbplatsen finns material om programmet på regionens språk och information om särdrag hos regionens länder.

SALTO Euro-Med (Resurscentrum Euro-Med) ligger i Frankrike. Det samarbetar med programländerna och grannländerna i Medelhavsområdet (MEDA). I likhet med andra regionala SALTO-center sprider det specialinformation om samarbete med grannregionen och goda verksamhetsmodeller.

SALTO Inclusion (Resurscentrum för inkludering) ligger i Belgien. Det utvecklar utbildning, publikationer och resurser för internationellt ungdomsarbete med syftet att inkludera unga som har sämre förutsättningar än andra. På dess webbplats finns bland annat många guider med idéer och god praxis för arbete med olika specialgrupper.

SALTO Participation (Resurscentrum för deltagande) ligger i Belgien. På centrets webbplats finns material för att stödja ungas deltagande i initiativtagande, samhällspåverkan och demokrati.

SALTO South East Europe (SEE; Resurscentrum för sydöstra Europa) ligger i Slovenien. Det stöder samarbete mellan programländerna och grannländerna i sydöstra Europa. Webbplatsen sprider information om länderna i sydöstra Europa och ger råd om god praxis.

SALTO Training and Cooperation (Resurscentrum för utbildning och samarbete) ligger i Tyskland. Det stöder utveckling av den europeiska utbildningsstrategin (ETS) och kvalitet inom utbildningen samt samarbete mellan europeiska utbildningsorganisationer och utbildare. Vidare koordinerar det utvecklingen och införandet av Youthpass-intyget och stöder erkännande av lärande utanför skolan på såväl europeisk som nationell nivå. Centret koordinerar vissa av de återkommande europeiska utbildningarna och administrerar den europeiska utbildningskalendern.

Läs mer

SALTO-webbplatsen

En omfattande uppsättning övningar och metoder som kan sökas ämnesvis: Toolbox for Trainig

Tusentals grupper som söker partner: Otlas-databas

Guider och tilläggsmaterial om Youthpass: SALTOs Youthpass-sida

Erkännande av ungdomsarbete och icke-formellt lärande är viktigt ur europeiskt perspektiv