Programguiden

Erasmus+ -programguiden på olika EU språk

Erasmus+ -avståndskalkylator

Avståndskalkylatorn räknar ut avståndet (fågelvägen) mellan två städer i världen

Söker du projektpartner?

I Otlas-partnerdatabasen kan man söka projektpartner eller mata in sina egna kontaktuppgifter.

Otlas - Partner Finding Tool

E+_nuorisotoimialalle_Hakijalle

Foto: Youth in Action -ungdomsutbyte Connecting Finnish and Spanish People / Rautjärvi kommun, 04/2014

Till sökande

Ansökningstider 2019 för projekt som skickas till Utbildningsstyrelsen

Programområde 1:
Ungdomsutbyte och ungdomsarbetares mobilitet

Ansökningstid utgår kl 13.00 Finlands tid (12.00 CET)
Projekt som startar mellan

Ansökningsomgång 1

 • Ungdomsutbyte
 • Ungdomsarbetares mobilitet
5.2.2019 1.5.-30.9.2019

Ansökningsomgång 2

 • Ungdomsutbyte
 • Ungdomsarbetares mobilitet
30.4.2019 1.8.-31.12.2019

Ansökningsomgång 3

 • Ungdomsutbyte
 • Ungdomsarbetares mobilitet
1.10.2019 1.1.-31.5.2020

Programområde 2:
Strategiska samarbetsprojekt och Europeiska ungdomsinitiativ

Ansökningstid utgår kl 13.00 Finlands tid (12.00 CET)Projekt som startar mellan

Ansökningsomgång 1

 • Strategiska partnerskap för innovation (bara 1 ansökningstid 2019)
 • Strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyte
 • Europeiska ungdomsinitiativ
5.2.2019 1.6.-30.9.2019

Ansökningsomgång 2

 • Strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyte
 • Europeiska ungdomsinitiativ
30.4.2019 1.9.-31.12.2019

Ansökningsomgång 3

 • Strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyte
 • Europeiska ungdomsinitiativ
1.10.2019 1.2.-31.5.2020

Programområde 3:
Strukturerad dialog: möten mellan unga och personer med ansvar för ungdomspolitiken
Ansökningstid utgår kl 13.00 Finlands tid (12.00 CET)Projekt som startar mellan

Ansökningsomgång 1

 • Strukturerad dialog: möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet
5.2.2019 1.5.-30.9.2019

Ansökningsomgång 2

 • Strukturerad dialog: möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet
30.4.2019 1.8.-31.12.2019

Ansökningsomgång 3

 • Strukturerad dialog: möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet
1.10.2019 1.1.-31.5.2020

Projekt som ansöks centralt, det vill säga från EACEA

 • Den 5 april: programområde 1, stora evenemang om europeiskt volontärarbete
 • Den 8 mars: programområde 2, kapacitetsuppbyggnadsprojekt

OBS! Ansökningstiden slutas alltid kl 13 finsk tid. Närmare information om och ansökningstider för projekten som ansöks centralt finns på EACEA:s webbplats: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Närmare information om ansökan

Information om ansökan för alla sektorer inom Erasmus+

Enbart elektroniska online-ansökningsblanketter används

I korthet fortskrider projektet på följande sätt:

 1. Ansökarens och alla projektpartners registrering (ifall de inte redan är registrerade)
 2. Det online-ansökningsformuläret ifylls (kom ihåg att bifoga alla nödvändiga bilagor)
 3. Ansökningen inlämnas ("submit")
 4. Utvärdering av ansökningarna och beslut om stöd
 5. Projektkontraktet uppgörs och förskott på stödet utbetalas
 6. Projektet genomförs
 7. Rapportering av projektet och sista raten av stödet utbetalas

Programguiden

Programguiden är den viktigaste informationskällan för sökande. I den finns både programmets mål och detaljer om vilka aktiviteter som beviljas bidrag. Informationen för ungdomssektorn finns i regel i slutet av varje kapitel, efter utbildningssektorerna. Programguiden är sökandes bästa kompis!

Erasmus+ -programguiden på olika EU språk (pdf)