Ansökningsrådgivning

Börja planeringen av projekt i god tid

Det lönar sig att börja projektets planering i god tid. Det ger projektpartnerna tid att göra en omsorgsfull plan och genomförandet av själva projektet blir avsevärt lättare.

När ungdomarna och de utländska partnerna deltar aktivt i projektplaneringen, får de en känsla av ägarskap för sitt projekt. Det ökar engagemanget och motivationen. I vissa projekttyper är det ett villkor för att beviljas bidrag att ungdomar deltar redan i planeringsskedet.

Erasmus+ Youth in Action hjälper till och ger råd i ansökningsprocessens alla steg. Kontakta oss om din projektidé genast i början av planeringen.

Kontaktuppgifterna för Youth in Action-teamet finns i den Kontakta oss -sidan.

Råd från webbkliniken

Före slutet på varje ansökningsomgång arrangerar vi ansökningsutbildning på nätet i Adobe Connect–miljö. Det går att följa utbildningen på vilken som helst dator som har högtalare och är uppkopplad till internet. Anvisningar för att delta i webbkliniker finns iaktivitetskalendern.

Webbkliniker i 2018

 • tisdagen den 23 januari kl. 13.00-14.30
 • tisdagen den 30 januari kl. 13.00-14.30
 • tisdagen den 6 februari kl. 10.00-12.00
 • onsdagen den 28 mars kl. 13.00-14.30
 • torsdagen den 19 april kl. 13.00-14.30
 • tisdagen den 11 september kl. 13.00-14.30
 • tisdagen den 25 september kl. 13.00-14.30

Webbkliniker hållas på finska men det går att ställa frågor på svenska. Det går också att på beställning få information och rådgivning om Erasmus+ Youth in Action för andra grupper, exempelvis i samband med utvecklingsdagar för olika nätverk inom ungdomssektorn.

Kommentarer om ansökningsutkast

Vi kommenterar utkast till ansökningar före ansökningstidens slut. Vi ställer klargörande frågor och ger råd för att fylla i ansökan. Det är svårt att kommentera uppenabart bristfälliga ansökningar ur ett kvalitetsperspektiv. Det lönar sig att tänka på följande när man skickar in en ansökan för kommentarer:

 • Ansökan är gjord på den officiella ansökningsblanketten.
 • Ansökan kommer in för kommentarer senast 3 veckor före ansökningstidens slut.
 • Ansökningsblanketten är ifylld så långt som möjligt.
 • Projektets dagsprogram eller arbetsplan har bifogats till ansökan.

Vi erbjuder den här tjänsten en gång per ansökan. Kommentarerna garanterar inte ett positivt bidragsbeslut, men de hjälper till att beskriva rätt saker i ansökan och att utföra ansökningsprocessen korrekt.

Tematisk utbildning, internationella kontakter

Ett bra sätt att utveckla sina kunskaper och förutsättningarna för att projektet ska lyckas, är att delta i utbildning. Utbildningar arrangeras av nationella programkontor i Europa. De är avsedda för alla som arbetar med ungdomar och genomför projekt.

Det är utan undantag mycket förmånligt att delta i utbildningar, för de finansieras ur programmet Erasmus+. Alla lediganslagna utbildningar finns i aktivitetskalendern. Utbildningar som gäller ungdomssektorn har förleden Erasmus+ Youth in Action.