Länderna som deltar i programmet

Programländerna (EU:s medlemsländer och länder märkta med *)

Belgien

Island*

Malta

Spanien

Bulgarien

Italien

Nederländerna

Storbritannien

Cypern

Kroatien

Norge*

Sverige

Danmark

Lettland

Portugal

Tjeckien

Estland

Liechtenstein*

Polen

Turkiet*

Finland

Litauen

Rumänien

Tyskland

Frankrike

Luxemburg

Slovakien

Ungern

Grekland

Makedonien*

Slovenien

Österrike

Irland

Europeiska unionens grannskapsländer

Östra partnerskapsländer

Länder i södra Medelhavsområdet

Västra Balkan

Ryssland

Armenien

Algeriet

Albanien

Azerbajdzjan

Egypten

Bosnien och Hercegovina

Georgien

Israel

Kosovo

Moldavien

Jordanien

Montenegro

Ukraina

Libanon

Serbien

Vitryssland

Libyen

Marocko

Palestina

Syrien

Tunisien

En förteckning över andra länder i världen som deltar i programmet finns till exempel i Erasmus+-programguiden.(s. 129, Capacity Building Project)