Ungdomsvecka för all världens ungdomar

Europeiska ungdomsveckan 2015 firas i hela Europa den 27 april–10 maj 2015. Temat är ökning av ungdomars delaktighet i arbetslivet och samhället. Under ungdomsveckan presenteras europeisk ungdomspolitik och EU:s ungdomsprogram Erasmus+ Youth in Action.

Det erbjuds många olika evenemang och aktiviteter i alla länder som deltar i EU-programmet Erasmus + Youth in Action. CIMO inbjuder nu ungdomar och dem som arbetar med unga att arrangera lokala, regionala och nationella All världens ungdomar!-evenemang som

  • främjar ungdomars möjlighet att påverka sin närmiljö och delta i närdemokrati, och erbjuder intressanta erfarenheter av att delta och perspektiv på möjligheten att påverka;
  • presenterar erfarenheter av Erasmus+ Youth in Action och möjligheter som programmet ger nya aktörer och deltagare lokalt eller regionalt.

Det går att ansöka bidrag på högst 1 000 euro för att arrangera ett evenemang. Evenemangen publiceras på Europeiska ungdomsportalen, där det också finns närmare information om Ungdomsveckan 2015:

Evenemangsbidraget

  • är avsett för ungdomsgrupper eller organisationer som arbetar med ungdomar;
  • uppgår till högst 1 000 euro;
  • beviljas för lokala, regionala eller nationella evenemang som arrangeras under Ungdomsveckan 27.4-10.5.2015;
  • kan med samma ansökan ansökas för 1 evenemang eller för en helhet med flera aktiviteter (t.ex. ett diskussionsmöte, ett Erasmus+ Youth in Action-programjippo och en publikkonsert som anordnas under Ungdomsveckan);
  • beviljas för evenemang som är öppna för alla.

Ansökan och närmare information

Evenemangsbidraget ansöks med en webropol-blankett:

https://www.webropolsurveys.com/S/73238E78FFCCB9E7.par


Ansökningstiden utgår 27.3.2015.

Närmare information

Kati Inkinen