Utvärderingsprocessen

Kontroll av behörigheten

Ansökningarna godkänns för ansökningsomgången genom en behörighetskontroll. Det ställs vissa formella krav på ansökan, som måste uppfyllas för att den ska vara behörig. Exempelvis ansökningar som skickas in för sent kommer inte med i ansökningsomgången, utan de förkastas vid behörighetskontrollen.

Behörighetskriterierna finns uppräknade i Erasmus+-programguiden.

Kompletteringsbegäran

Om det saknas tekniska uppgifter eller bilagor i ansökan, kan de kompletteras efter ansökningstidens slut. Sökande får meddelande per e-post om bristerna i ansökan och projektets kontaktperson har en vecka tid på sig att komplettera de uppgifter som saknas.

Bara uppgifter som inte ändrar på projektets innehåll godkänns som komplettering. Det går inte att komplettera projektets innehåll efter att ansökan har inlämnats och det nationella programkontoret kan inte ge råd åt sökande efter ansökningstidens slut.

Utvärderingsprocessens längd

Det nationella programkontoret har tre månader tid att bereda besluten inom respektive ansökningsomgång. I regel blir besluten klara ungefär sex veckor efter ansökningstidens slut. Meddelande om besluten skickas senast

  • för ansökningsomgången i februari: april
  • för ansökningsomgången i april: juli
  • för ansökningsomgången i oktober: december

Meddelande om beslutet skickas till projektets juridiska representant. Under semestrar och kring helger är det bäst att göra vidarebefordran av e-post så att också de anställda som finns på plats kan få meddelandet.

Utbildning för projekt som får bidrag

Efter varje ansökningsomgång arrangeras det utbildning om projektadministration, information och projektets kvalitet för alla projekt som beviljats bidrag.

År 2016–2017 arrangeras utbildningsdagarna:

  • För projekt som ansökts den 4.10.2016: 17 januari 2017

Utbildningarna arrangeras i Helsingfors och projektens kontaktpersoner inbjuds till dem. Under utbildningen behandlas frågor kring projektets kvalitet och administration, bl.a. ekonomi, rapportering, rapporteringsverktyget Mobility Tool+. Representanterna för projekten delar också med sig av sin egen goda praxis.