Facebook

Erasmus+_aikuiskoulutukselle

Foto: Satu Haavisto

Erasmus+ för vuxenutbildning

Erasmus+ är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för åren 2014–2020. Erasmus+ för vuxenutbildning – Grundtvig främjar europeiskt samarbete och utveckling av vuxenutbildningen. EU-programmet Erasmus+ är det största och viktigaste programmet för internationellt samarbete inom vuxenutbildningen och det säkerställer kontinuiteten för de flesta funktionerna inom programmet Grundtvig från den föregående programperioden.

Internationellt samarbete inspirerar till att utveckla den egna verksamheten. Personalens och vuxenstuderandes språkkunskaper förbättras och färdigheterna att handla i en internationell miljö förstärks.

Erfarenheterna av att möta andra kulturer och nya sätt att arbeta ökar även arbetsmotivationen bland vuxenutbildningspersonalen. Alla funktioner som beviljas bidrag främjar utbyte av god praxis inom vuxenutbildningen och nätverksbildning mellan olika länder.