Till deltagarna: Mobilitet för vuxenutbildningspersonal

På den här sidan finns samlat alla blanketter och anvisningar som bidragsmottagare inom vuxenutbildningen behöver efter att ansökan har godkänts.

Bilagor till projektavtal

20152016
2017
Bilaga I Allmänna villkor.pdf (en) .pdf (en).pdf (en)
Bilaga III Ekonomiska och avtalsmässiga regler.pdf (en).pdf.pdf (en)
Bilaga IV Applicable rates.pdf.pdf (en)
Bilaga V Mallar för avtalsdokument att användas mellan förmånstagare och deltagare i projektet:.doc (en) .doc (en).doc (en)
Job shadowing and teaching assignment / Grant agreement model for Erasmus+ staff mobililty for teaching and training.docx.docx.doc (en)

Aloituskoulutuksen materiaalit 9.9.2014

KA1 hakukierroksen tuloksia, hankehallinto, taloushallinto (pdf)
Europassi (Susanna Kärki, OPH)

Deltagarintyg

Rapporteringssystemet Mobility Tool+

Varje mobilitetsprojekt rapporterar via Mobility Tool+ -platformen.

Mobility Tool+ -guide

Deltagarrapportering

Deltagarna rapporterar på webben via "EU Survey" efter mobilitetsperioden.

Anmälan om ändring

Med anmälan om ändring av kontaktuppgifter meddelas ändringar av förmånstagarorganisationens kontaktuppgifter, laglig företrädare och projektets kontaktperson.

Med blanketter för avtalsändring ansöks om sådana ändringar i projektavtalet som förutsätter godkännande av det nationella kontoret.

I andra avtalsändringar får ni närmare anvisningar av det nationella kontoret från grundtvig(at)oph.fi Andra ändringar är till exempel:

  • sammanslagning av organisationer
  • ändring av organisationens officiella namn
  • ändring av bankuppgifter

En utbildning för understödda projekt 2018

Webinar på finska 17.5.2018 kl 10 - 12
Möte i Helsingfors, Utbildningsstyrelse, Hagnäskajen 6, den 23.8. kl 10 - 15 på finska.

Närmare information:

Kontakta oss