Programländer och partnerländer

I programmet Erasmus+ deltar både programländer och partnerländer.

Programländerna är

  • EU:s medlemsländer Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
  • EU-kandidatländerna Turkiet, Island och Makedonien
  • EFTA-länderna Liechtenstein och Norge.

Partnerländerna är andra länder än programländerna. Obs! Schweiz är endast partnerland under ansökningsomgången 2014.