Kontakta oss

E-post: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

fornamn.efternamn(at)oph.fi

Enheten för yrkesutbildning

Mika Saarinen
Enhetschef, Undervisningsråd
0295 338 543

Marru Smolsky
Projektkoordinator
0295 338 522

Katja Meriläinen
Ekonomikoordinator
0295 338 532

Mobilitetsprojekt

Liisi Airas
Projektkoordinator
0295 331 565

Petra Helenius
Programkoordinator
0295 338 546

Sari Huttunen
Programsakkunnig
0295 338 563

Tuula Oikarainen
Ledande sakkunnig
0295 338 591

Sari Turunen-Zwinger
Ledande sakkunnig
0295 338 617

Paula Tyrväinen
Programsakkunnig

Strategiska partnerskapsprojekt

Mirja Fagerholm
Programsakkunnig
0295 338 539

Hannele Nevalampi
Ledande sakkunnig
0295 338 566

Tiina Pärnänen
Programsakkunnig
0295 338 529

Sector Skills Alliances

Hannele Nevalampi
Ledande sakkunnig
0295 338 566

Tiina Pärnänen
Programsakkunnig
0295 338 529

E-postlistan Cami

Via e-postlistan Cami förmedlar vi aktuell information om möjligheterna till internationalisering av yrkesutbildningen. Cami-listan är även avsedd att sprida information om yrkesutbildning överlag och att fungera som verktyg i kontakten mellan dem som jobbar med internationella ärenden på yrkesläröanstalter.

Att prenumerera och avbeställa e-postlistan samt ändring av egna uppgiftern

Anmälningsblankett för Cami-listan.
Om du redan är medlem av e-postlistan, kan du ändra dina kontaktuppgifter eller avbeställa listan på anmälningssidan i punkten ”Cami Listalle Liittyneet” (Cami Subscribers). Du kan även göra så att du tillfälligt inte får någon post från listan när du t. ex. är ledig.

Att skicka meddelanden till Cami-listan

Endast Cami-listans medlemmar kan skicka meddelanden direkt till listan på adressen cami(at)lists.cimo.fi. Om du inte är medlem av listan, men vill skicka ett meddelande till den, så kan skicka ditt meddelande till adressen erasmus.ammatillinen(at)oph.fi och programkontorets personal skickar sen det vidare till listan. Skriv då tydligt i meddelandets början, att du vill få meddelandet skickat till Cami-listan.