Till deltagare

På den här sidan finns samlat blanketter och anvisningar som bidragsmottagare inom den allmänbildande utbildningen behöver efter att ansökan har godkänts.

Bilagor till finansieringavtal (KA1)

Bilagor 2016

Bilagor 2017

Bilagor 2018

Avtalsmaller för deltagare och institutionen filformat version
Grant agreement - Studies and traineeships (sv) word 9/2017
Grant agreement - Staff mobility for teaching and training (sv) word 9/2017
Grant agreement - staff mobility for invited staff from enterprises word 9/2017
Grant agreement - staff mobility for outgoing staff from Finnish enterprises word 9/2017
Erasmus+ VET Mobility Quality Commitment word 6/2014
Learning Agreement for VET Mobility word 6/2014
Work Programme for VET staff mobility word 6/2014
Memorandum of Understanding - ECVET word 6/2014
Learning Agreement - ECVET word 6/2014

Verktyg för mobilitetsprojekt filformat version

Ändringsblankett underteknad av projekts koordinator

word 02/2017

Ändringsblankett underteknad av projekts juridiska representant

word 02/2017
Staff Mobility Certificate of Attendance word 9/2016
Stipendietabell 2017 pdf
Distance calculator www -
Euro foreign exchange reference rates www -


Utbildningsmaterial för godgända mobilitetsproject: