Till sökande

Det arrangeras en årlig ansökningsomgång för yrkesutbildningens mobilitetsprojekt inom Erasmus+. Nästa ansökningstid slutar den 1 februari 2018 kl. 13.00 (kl. 12 CET). Ett mobilitetsprojekt pågår i ett eller två år. Aktivitetsperioden för de nya projekten börjar 1.6.2018.

En organisation kan lämna in endast en ansökan om mobilitet inom yrkesutbildningen per ansökningsomgång. Samma organisation kan dock dessutom delta i ett eller flera nätverk som koordinator eller partner. Man ansöker om bidrag för alla målgrupper inom yrkesutbildningen (studerande, nyutexaminerad, lärare och övrig personal) med en och samma ansökan.

Läs mer om programmets mål och anvisningarna för sökande

Läs mer om programmets mål i programguiden (Erasmus+ Programme Guide), speciellt om vad som gäller för mobilitetsprojekt inom yrkesutbildningen (Mobility Projects for VET Learners and Staff). Läs noggrant igenom anvisningarna för sökande innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Börja planera och sök samarbetsparter

Man bör börja utveckla idéer, planera och bilda en partnergrupp i god tid innan ansökan ska lämnas in. Mobilitetsprojekten måste ha minst en utländsk partner som sköter om mobilitetsarrangemangen i mållandet. Man kan hitta nya samarbetsparter till exempel:

  • via den egna läroinrättningens nätverk,
  • via inhemska och utländska samarbetsskolor,
  • genom företagens utländska dotterbolag eller underleverantörer,
  • genom förbund och organisationer inom branschen,
  • på kontaktseminarier och andra internationella seminarier.

Delta i utbildningar

Det nationella programkontoret för Erasmus+ arrangerar utbildningar för sökande, där man utvecklar idéer för och bearbetar nya projektansökningar och går igenom ansökningsprocessen. Information om utbildningarna publiceras i Utbildningsstyrelsens händelsekalender på webbplatsens förstasida.

Registrera organisationen och skaffa en PIC-kod

För att kunna lämna in en ansökan måste organisationen registrera sig i kommissionens ansökningssystem och skaffa sig en PIC-kod (Participant Identification Code). Också alla partners i projektet måste skaffa sig en PIC-kod. Anvisningar för hur man gör registreringen och skaffar en PIC-kod finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen.

Dokument för ansökningsomgången filformat
Erasmus+ Programme Guide (Olika språkversioner finns på kommissionens webbplats) www.
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats

Anvisningas för sökande 2017 (på finska, uppdaterad 10.2.2017)

.pdf
Mandate (mandatbrev från inhemska partners) .doc
Technical guidelines for completing application e-Forms: KA102 and KA116 Call 2018
.pdf
Guide för utvärderare (Guide for Experts on Quality Assesment) (12.1.2018) .pdf

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den inom utsatt tid

Ansökningsblanketten och anvisningar för att fylla i pdf-blanketten finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen:

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan elektroniskt före ansökningstidens slut den 1 februari kl. 13.00 (kl. 12 CET).
Skicka gärna in ansökan före den sista ansökningsdagen. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut går vidare till utvärdering. Blanketter som skickas in per post godkänns inte.

Om ansökningssystemet inte fungerar – gör så här

Om det inte går att lämna in den elektroniska ansökan inom utsatt tid på grund av tekniskt fel i ansökningssystemet, skicka den sparade ansökningsblanketten som bilaga till ett e-postmeddelande senast 2 timmar efter ansökningstidens slut enligt följande:

  • Yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

Försök inte skicka ansökningsblanketten via det elektroniska ansökningssystemet efter ansökningstidens slut (kl. 13.00 finsk tid).

Tiden i tidsstämplen vid ”Submission Summary” i ansökningsblanketten måste vara före ansökningstidens slut, så spara inte ansökningsblanketten efter ansökningstidens slut.

Nationella programkontoret ger råd!

Kontakta nationella programkontorets enhet för yrkesutbildning per telefon eller e-post erasmus.ammatillinen(at)oph.fi. Kontaktinformationen finns på sidan Kontakta oss.

Ansöknings- och urvalsprocessen

Utvärderingen av projekten är en process som tar ungefär tre månader. En förteckning över godkända projekt publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats. Besluten meddelas direkt till sökande per e-post till kontaktpersonen som uppgetts i ansökan och per brev till den som ingår avtalet.

Tidtabell för ansökningsomgången 2018vecka
Ansökningstiden utgår 5
Kontroll av ansökningarnas behörighet 6-7
Utvärdering av ansökningarna 8-15
Urvalskommittén 17
Förteckning över godkända projekt 18
Avtalen skickas till projekten 20