Till deltagare

På den här sidan finns samlat alla blanketter och anvisningar som bidragsmottagare inom Erasmus+ för yrkesutbildningen behöver efter att ansökan har godkänts.

Bilagor till finansieringavtal (KA2)

Bilagor till finansieringavtal (KA2)2014201520162017
Modell för projektravtalpdfpdfpdf
Part 2 General Conditionspdfpdf
Annext I General Conditions (EN)pdfpdf
Liite I Yleisehdot (FI)pdf
Bilaga I Allmänna villkor (SV)pdf
Annex III Financial and Contractual rulespdfpdfpdfpdf
Annex IV Applicable ratespdfpdf
Aloituskoulutuksen materiaalit17.9.201417.9.201521.9.2016

Modell för projektets rapportering och kostnadsuppföljning

Med anmälan om ändring av kontaktuppgifter meddelas ändringar av förmånstagarorganisationens kontaktuppgifter, laglig företrädare och projektets kontaktperson.

Med blanketter för avtalsändring ansöks om sådana ändringar i projektavtalet som förutsätter godkännande av det nationella programkontoret. Blanketterna är olika beroende på funktion och sektor

I andra avtalsändringar får ni närmare anvisningar av det nationella progmramkontoret från sektorn för ert eget projekt. Andra ändringar är till exempel:

  • sammanslagning av organisationer
  • ändring av organisationens officiella namn
  • ändring av bankuppgifter

Yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

Högre utbildning: erasmus(at)oph.fi

Partneravtal

Rapportering

Mobility Tool+

Erasmus+ projekt rapporteras via rapporteringverktyget Mobility Tool+. I bästa fall används verktyget till att bokföra verksamet samt kostnder för projektet under hela projektperioden. Det lönar sig att mata in förverkligad verksamhet anefter att projektet framskrider.

Projektets koordinator loggar in i systemet med sin EU Login lösen. Användarnamnet är den epostadres som angivits i ansökan.

EU Login

EU Login hette tidigare ECAS och den gamla ECAS-inloggningen fungerar också inom det förnyade EU login systemet. EU Login är kommissionens autentiseringstjänst. Det är ett system för att logga in på flera av kommissionens webbtjänster med hjälp av ett användarnamn (=epostadress) och lösenord.

Registrering i EU login (pdf)

Mobility Tool+ adress

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Kommunikationsanvisningar för projekt

De som genomför projekt med finansiering från Erasmus+ ska informera ändamålsenligt, öppet och synligt om projektet och om det ekonomiska stöd som projektet har fått.