Till sökande

Organisationen (högskola, organisation, företag osv.) som koordinerar det strategiska partnerskapsprojektet sammanställer tillsammans med partnerna ansökan som lämnas in till det nationella Erasmus+-kontoret i koordinatorns hemland, som i Finland ligger vid Utbildningsstyrelsen. Ansökningsomgången för strategiska partnerskapsprojekt arrangeras årligen på våren.

Ansökningstiden för 2018 slutar den 21 mars 2019.

1. Börja planeringen av projektet i god tid

Det är bäst att börja utveckla idéer, planera och bilda en partnergrupp för projektet i god tid innan ansökan ska lämnas in. Man kan använda ett idéverktyg för att skissa på projektidén.

2. Läs om målen med Erasmus+ i programguiden (Programme Guide)

  • Erasmus + Programme Guide och ansökningsblanketterna finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen
  • Partnerskapsprojektens prioriteringar och aktiviteter för yrkesutbildningen finns i Part B - Key Action: Strategic Partnerships (Programme Guide).

Nationella prioriteringar inom Erasmus+ yrkesutbildningens strategiska partnerskapsprojekt 2019 , på finska

UI projekt med flera målgrupper (Cross Sectoral) avgör målen och innehållet till vilken sektor (högskoleutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmänbildande utbildning eller ungdom) ansökan riktas.

3. Delta i en projektworkshop

Det nationella Erasmus+ programkontoret arrangerar workshoppar för samarbetsprojekt inom Nyckelfunktion 2 under vinter 2018-2019. På workshopparna utvecklar man nya idéer och bearbetar projektansökningar samt går igenom ansökningsprocessen och ansökningsblanketten.

4. Stöd till sökande

Sökande får rådgivning per telefon och e-post erasmus.ammatillinen(at)oph.fi. Telefonnumren finns på sidan Kontakta oss.

Man kan be att sakkunniga ger kommenterar och återkoppling på en projektidé innan man sätter igång med att sammanställa själva ansökan. Gör en fritt formulerad beskrivning av projektidén på 1–2 sidor för kommentering.

5. Registrera organisationen och skaffa en PIC-kod

För att kunna lämna in en ansökan måste organisationen registrera sig i kommissionens ansökningssystem och skaffa sig en PIC-kod (Participant Identification Code). Också alla partners i projektet måste skaffa sig en PIC-kod. Anvisningar för hur man gör registreringen och skaffar en PIC-kod finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen.

6. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan före ansökningstidens slut

Partnerna i ett partnerskapsprojekt planerar ansökan gemensamt. Projektets koordinator fyller i och skickar in en elektronisk ansökningsblankett för hela partnergruppens del. Partnerna skickar alltså inte in någon egen ansökan till sitt lands nationella programkontor. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut beaktas i utvärderingen. Det är bäst att inte lämna sändandet av ansökan till sista dagen. Blanketter som skickas in per post godkänns inte.

Som obligatorisk bilaga till ansökan skannar koordinatorn mandatbrev från alla partners, projektets tidsplan (GANTT Chart eller motsvarande) samt underteckningssidan (Declaration of Honour).

Dokument för ansökningsomgången 2019filformat
Erasmus+ Programme Guide (Programguide) .pdf
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats
Mandate (mandatbrev från partners) .doc
Template for the timetable of activities (GANTT Chart)
.xls
Guide för utvärderare (Guide for Experts on Quality Assesment) 2019 publiceras senare .pdf
Technical guidelines for completing application e-Forms, publiceras senare
.pdf

Ansöknings- och urvalsprocessen

  • Det nationella programkontoret fattar beslut om ansökningarna utifrån evalueringar gjorda av externa utvärderare (sameuropeiska utvärderingskriterier).
  • Besluten meddelas i juni - juli. En förteckning över godkända projekt publiceras på sidan Resultat. Besluten meddelas per e-post till kontaktpersonen som uppgetts i ansökan och per brev till den som ingår avtalet.
  • Det nationella programkontoret ingår avtal med projekt som koordineras i Finland.
  • Verksamhetsperioden för godkända projekt börjar den 1 september 2019.