Logotyper och kommunikationsanvisningar för Erasmus+ projekt

De som genomför projekt med finansiering från Erasmus+ ska informera ändamålsenligt, öppet och synligt om projektet och om det ekonomiska stöd som projektet har fått. Informationen är viktig för att sprida projektets verksamhet och resultat. Därtill är den en förutsättning för att få finansiering.

Skyldigheterna som gäller EU-finansieringens synlighet och information om projektet definieras i avtalet mellan Europeiska kommissionens genomförandeorgan (EACEA) och projektet.

Att tala om EU-finansieringen

Projekten skall i all information och kommunikation använda EU-flaggan och nämna den erhållna EU-finansieringen. Europeiska unionens namn skall förekomma i sin helhet i samband med EU-flaggan:

  • Medfinansiering ur EU-programmet Erasmus+
    ELLER
  • Finansiering ur EU-programmet Erasmus+

EU-flaggan:

EPS-filformatet lämpar sig till tryckt material, JPG för webbsidor. Om du har problem kontakt med Utbildningsstyrelsen!

Mer detaljerade anvisningar om användandet av EU-flaggan tillsammans med den ovannämnda satsen finns i guiden som publicerats av Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionens ansvarsfrihet

I kommunikationsmaterialet ska det också finnas en mening om att kommissionen inte ansvarar för innehållet. Nedan finns ett exempel på text om kommissionens ansvarsfrihet:

  • På finska: Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.
  • På svenska: Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen.
  • På engelska: The European Commission accepts no responsibility for the contents of the publication.

Se också till att redaktörer som skriver exempelvis för tidningar eller tidskrifter får namnet på projektets finansiär och programmet i rätt form!

Vad och för vem informerar man?

Projektet kommunicerar om sin verksamhet också exempelvis genom publikationer, tidningar, radio, TV, webbplatser, tidningsannonser, broschyrer, inbjudningar och blanketter. Informera om projektets evenemang och efter projektets slut om dess resultat till centrala målgrupper. Skicka också information om hur projektet framskrider, om evenemang och resultat till Utbildningsstyrelsen!

Utbildningsstyrelsen bör nämnas

Erasmus + nationella programkontoret vid Utbildningsstyrelsen ansvarar för administrationen av Erasmus + i Finland och därför måste projekten också nämna Utbildningsstyrelsens roll i genomförandet av programmet. På så sätt kan de som är intresserade av programmet kontakta Utbildningsstyrelsen direkt.

  • Modelltext på svenska: I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av det nationella Erasmus + programkontoret vid Utbildningsstyrelsen.
  • Modelltext på finska: Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus + -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.
  • Modelltext på engelska: The Finnish National Borad of Education is hosting the nationaö agency for the European Union´s education and youth programmes