Specialbidrag

Specialbidrag (Special needs support)

Bidraget för specialbehov är avsett för projektdeltagare som har psykiska (förståndsmässiga, kognitiva, inlärningsmässiga osv.), fysiska, sinnes- eller andra funktionshinder eller andra utvecklingsstörningar.
Specialbidraget beviljas enligt faktiska kostnader. Behovet av bidrag ska specificeras i detalj på projektansökningsblanketten. Alla bidragsberättigade kostnader ersätts i sin helhet.

Särskilda kostnader (Exceptional costs)

Bidraget för särskilda kostnader ansöks för projektets studerande med sämre förutsättningar än andra. Studerande med sämre förutsättningar än andra i motsvarande grupp kan ha det av många olika orsaker, exempelvis sociala svårigheter, ekonomiska eller geografiska hinder eller kulturella skillnader.

Bidrag för särskilda kostnader beviljas enligt faktiska utgifter. Behovet av bidrag ska specificeras i detalj på projektansökningsblanketten. Alla bidragsberättigade kostnader ersätts i sin helhet.

Hur ansöker man?

Den sökande organisationen ansöker om specialbidrag och/eller bidrag för särskilda kostnader för projektdeltagare på Erasmus+-projektansökan.