Information till lärare

Bjud en internationell student till din skola!

Elever och lärare på daghem, i grundskolan, på gymnasiet och yrkesläroanstalter har möjligheten att bjuda utländska utbytes- och examensstuderande samt volontärer i Europeiska volontärtjänsten (EVS) som kommer till skolan för att berätta om sitt hemland och sin kultur. Samtidigt får de internationella gästerna bekanta sig med vardagen i skolorna.

I och med skolbesöken får barnen och eleverna på finländska daghem, i grundskolan, på gymnasiet och yrkesläroanstalter möjligheten att uppleva olika kulturer i sina egna skolor. Besökarna kan berätta om sitt eget land och sina utbyteserfarenheter och därmed öka elevernas kulturkännedom. För utländska studerande erbjuder programmet möjligheten att bekanta sig med den finländska kulturen och skolvärlden. Besökarna ger också för sin del ett ansikte för den europeiska och internationella gemenskapen.

Genomförande av programmet

Under sina skolbesök kan studerande och volontärer delta till exempel i språk- och ämnesundervisning, berätta om sina studier på studiehandledningslektionen, genomföra ett projekt med anknytning till internationalism med en enskild klass eller delta i programmet under skolans internationella dag. Studerandena besöker skolorna enligt lärarnas önskemål och varje studerandes specialkompetens. Till exempel försöker man ordna så att spanskspråkiga studerande kan besöka skolor med spanskundervisning på deras studieort. En engelsk historiestuderande kan delta i en historielektion på gymnasiet och en italienare som kan laga italiensk mat i en lektion i huslig ekonomi. I regel försöker man hitta en skola som ligger nära studerandens eller volontärens hemort.

Besökets innehåll är inte strikt begränsat, och i sista hand är det läraren och besökaren som ska både planera och genomföra besöket. Utgångspunkten är att en besökare deltar i 2–3 lektioner som kan vara alla under samma dag eller olika dagar. Läraren och studeranden kan emellertid komma överens om besökets längd.

Det är helt avgiftsfritt för skolorna att delta i programmet. De studerandes och volontärernas resekostnader ersätts via programmet och det får ett intyg över sitt deltagande. Skolorna kan om de så vill till exempel bjuda besökaren på lunch eller hjälpa besökaren med transporten, om trafikförbindelserna är dåliga.

Anmäl dig och kom med!

Lärarens anmälningsblankett till programmet Erasmus i skolorna

Step-by-step-anvisningar för lärare (pdf)

Vi är också på Facebook!

Erasmus in Schools

Kontakta oss

ErasmusKouluissa@oph.fi