Erasmus i skolorna och i daghemmen

Information till lärare

Bjud en internationell student till din skola!

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter har möjligheten att bjuda in utländska utbytes- och examensstuderande samt volontärer i Europeiska volontärtjänsten (EVS) som bidrar med internationalism till skolans undervisning.

Under besökan sprider utländska studerande/volontärer information om sitt eget hemland och sin kultur och berättar om sina erfarenheter av att bo och studera utomlands.

Besöken hjälper finländska elever att möta människor från olika kulturer och inspirerar dem till att studera främmande språk. Samtidigt uppmuntrar besöken eleverna att bekanta sig med de många möjligheterna att studera utomlands.

Besökarna bidrar med en trevlig internationell fläkt under skoldagen och ger den internationella gemenskapen ett levande ansikte. Besöken utgör därmed en utmärkt möjlighet för eleverna att bli internationella på hemmaplan! Samtidigt får utländska studerande och volontärer en unik möjlighet att bekanta sig med den finländska kulturen och vardagen i finländska skolor.

Genomförande av programmet

Utbytesstuderande och volontärer kan under sina skolbesök till exempel:

  • delta i språk- och ämnesundervisningen
  • berätta om sina utbytesstudier på lektionen för studiehandledning
  • genomföra ett projekt med anknytning till internationalism med eleverna
  • delta i programmet under skolans internationella dag

Studerandena besöker skolorna enligt lärarnas önskemål och varje studerandes specialkompetens. Till exempel försöker man ordna så att spanskspråkiga studerande kan besöka skolor med spanskundervisning på deras studieort. En engelsk historiestuderande kan delta i en historielektion i gymnasiet och en italienare som kan laga italiensk mat i en lektion i huslig ekonomi.

Besökets innehåll är inte strikt begränsat, och i sista hand är det läraren och besökaren som ska både planera och genomföra besöket. Utgångspunkten är att en besökare deltar i 2–3 lektioner som kan vara alla under samma dag eller olika dagar. Läraren och studeranden kan emellertid komma överens om besökets slutliga längd.

Det är avgiftsfritt för skolorna att delta i programmet. Studerandenas och volontärernas resekostnader ersätts via programmet och de får ett intyg över sitt deltagande. Skolorna kan om de så vill till exempel bjuda besökaren på lunch eller hjälpa besökaren med transporten, om trafikförbindelserna är dåliga.

Anmäl dig och kom med!

Lärarens anmälningsblankett till programmet Erasmus i skolorna

Step-by-step -anvisningar för lärare (PDF)

Observera att man gör klokt i att reservera cirka en månad för matchningsprocessen. Anmäl dig därför i god tid! Om ditt behov att få en besökare är brådskande, kontakta oss efter att du har fyllt i anmälningsblanketten.

Man kan anmäla ett besöksönskemål åt gången med en anmälningsblankett. Om du önskar flera besökare till din skola, till exempel studerande som talar olika språk till språklektionerna, fyll i en egen anmälningsblankett för varje besökare. Din skola kan ha flera gällande anmälningar samtidigt. Om du arbetar som lärare i flera skolor, vänligen fyll i en egen blankett för varje skola.

Vi är också på Facebook!

Erasmus in Schools

Kontakta oss

ErasmusKouluissa@oph.fi