Erasmus i skolorna och i daghemmen

Information till lärare

Bjud en internationell student till din skola!

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter har möjligheten att bjuda in utländska utbytes- och examensstuderande samt volontärer som kommit till Finland via EU-program som bidrar med internationalism till skolans undervisning.

Under besökan sprider utländska studerande/volontärer information om sitt eget hemland och sin kultur och berättar om sina erfarenheter av att bo och studera utomlands.

Besöken hjälper finländska elever att möta människor från olika kulturer och inspirerar dem till att studera främmande språk. Samtidigt uppmuntrar besöken eleverna att bekanta sig med de många möjligheterna att studera utomlands.

Besökarna bidrar med en trevlig internationell fläkt under skoldagen och ger den internationella gemenskapen ett levande ansikte. Besöken utgör därmed en utmärkt möjlighet för eleverna att bli internationella på hemmaplan! Samtidigt får utländska studerande och volontärer en unik möjlighet att bekanta sig med den finländska kulturen och vardagen i finländska skolor.

Genomförande av programmet

Utbytesstuderande och volontärer kan under sina skolbesök till exempel:

  • delta i språk- och ämnesundervisningen
  • berätta om sina utbytesstudier på lektionen för studiehandledning
  • genomföra ett projekt med anknytning till internationalism med eleverna
  • delta i programmet under skolans internationella dag

Studerandena besöker skolorna enligt lärarnas önskemål och varje studerandes specialkompetens. En spanskspråkig studerande kan till exempel besöka en skola där man undervisar spanska på studieorten, en engelsk historiestuderande kan delta i en historielektion i gymnasiet och en italienare som kan laga italiensk mat i en lektion i huslig ekonomi.

Besökets innehåll har inte begränsats, men minimilängden för besöket är 2-3 timmar under samma dag eller under olika dagar. I övrigt kan läraren och gästen komma överens om planeringen och genomförandet av besöket.

Det kostar inget för skolorna att delta i programmet. Studerandenas och volontärernas resekostnader ersätts via programmet. Skolorna kan om de så vill till exempel bjuda besökaren på lunch eller hjälpa besökaren med transporten, om trafikförbindelserna är dåliga. Studerandena får även ett intyg över sitt deltagande som fylls i av läraren.

Anmäl dig och kom med!

Vi har öppnat en ny Erasmus in Schools Matching Machine på adressen https://matchingmachine.hci.fi! Genom att registrera dig som användare i systemet kan du anmäla dig till programmet och söka en lämplig besökare till din lektion. Även rapportering och överlämning av intyget över deltagande till studeranden sker numera via systemet.

Kom ihåg att läsa igenom de uppdaterade step-by-step -anvisningarna (pdf)!

Följ oss på Facebook

Erasmus in Schools

Kontakta oss

erasmuskouluissa@oph.fi