Brist på samhällelig diskussion kan leda till oroligheter. Bild: Wikimedia Commons

Brist på samhällelig diskussion kan leda till gatuoroligheter.
Bild: Wikimedia Commons

Ett Europa för medborgarna 2014 - 2020

Ett Europa för medborgarna – programmet för oss alla

Varje medborgare i Europeiska unionens medlemsländer är också EU-medborgare. Vår identitet som medborgare i Europa utformas varje dag.

Europeiska unionen och europeiskt medborgarskap är resultatet av medborgarnas aktiva deltagande i politiska processer och det civila samhället såväl i hemlandet som på europeisk nivå.

EU-medborgarna har möjlighet att utnyttja sina rättigheter och försvara sina centrala värderingar som inbegriper yttrandefrihet, respekt av mänskliga rättigheter, jämlikhet, tolerans, rättsstatsprincipen, solidaritet samt motarbetande av rasism och främlingsfientlighet.

Vi EU-medborgare är redan fler än 500 miljoner. Ett hurdant Europa vill du leva i?