Projekt om civilsamhället

Bland verksamheter för det civila samhället ges det bidrag till projekt där det ingår samarbetspartner från minst tre programländer, varav minst ett EU-land.Projekten sammanför olika typer av människor för att behandla teman som har en direkt koppling till EU:s politik och ger en möjlighet att på ett konkret sätt delta i processerna för att utforma EU:s politik inom fokusområdena för programmet Ett Europa för medborgarna.

Projekten för det civila samhället är riktade till bland annat:

  • Olika föreningar och organisationer
  • Religiösa organisationer
  • Fackföreningar
  • Partier
  • Organisationer inom det fria bildningsarbetet

Sökande i projekten kan vara icke-vinstbringande organisationer som medborgarorganisationer samt utbildnings-, kultur- och forskningsinstitutioner.Partner i projekten kan vara icke-vinstbringande organisationer eller nätverk samt även lokala eller regionala myndigheter.

Projekten om civilsamhället måste omfatta minst två av följande tre verksamheter:

  • Deltagande i civil samhällsverksamhet och främjande av solidarisk verksamhet: åtgärder för att främja debatt/insatser/kampanjer om gemensamma viktiga ämnen inom den bredare ramen för EU-medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt skapa en koppling till den europeiska politiska agendan och beslutsprocessen.
  • Insamling av åsikter: åtgärder med målet att samla in medborgarnas enskilda åsikter om ett ämne som fastställs årligen och som föredrar en infallsvinkel nerifrån och uppåt (som användning av sociala nätverk, webbseminarier) och mediekompetens.
  • Volontärverksamhet: åtgärder för att främja solidaritet mellan unionens medborgare och utanför unionen.

Projekten pågår i högst 18 månader och det maximala bidragsbeloppet är 150 000 euro. Med samma ansökan kan projektet ansöka bidrag för ett förberedande besök. Bidraget beviljas enligt antalet deltagare i den förberedande träffen och det kan uppgå till 2 250–10 000 euro.

Ansökningar

Ansökningstid utgår årligen den 1.9.