Town Twinning

Riktar sig till kommuner, lokala och regionala förvaltningsmyndighetereller icke-vinstbringande föreningar som representerar lokala myndigheter.

Stöd beviljas till projekt inom vilka man samlar kommuninvånare från de länder som deltar i projektet för att diskutera frågor med anknytning till programmets teman. Ett projekt ska ha partner från minst två länder, av vilka åtminstone det ena är ett EU-land. Projektet ska ha minst 25 inbjudna deltagare som har skickats av projektets bidragsberättigade partner.

Särskilt fokus ligger på projekt som behandlar de årliga prioriteringarna inom programmet Ett Europa för medborgarna. Projekten får pågå i högst 21 dagar och det beviljade bidraget uppgår till högst 25 000 euro.

Ansökningar

Den första ansökningsomgången för Town Twinning -projekt utgår årligen den 1.3. och den andra ansökningsomgången slutar den 1.9.