barn-i-trafikparken560x262.jpg

Bild: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Kontakta oss

Utbildningsstyrelsen är kontaktpunkt för programmet Ett Europa för medborgarna

Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets kontaktpunkt i Finland.

Kontaktpunkten ger tilläggsinformation om programmet samt rådgivning i praktiska frågor rörande ansökningarna.

Den finländska kontaktpunkten Ett Europa för medborgarna är en del av det europeiska nätverket av kontaktpunkter för Ett Europa för medborgarna, Europe for Citizens Points ECP.

Kontaktuppgifter

Ledande sakkunnig Mauri Uusilehto

fornamn.efternamn@oph.fi

Tfn. 0295 338 520

Sändlistan Kansalaisnet
Anslut dig till sändlistan för programmet Ett Europa för medborgarna via länken intill