Ett Europa för medborgarna -programmet startade!

Det nya programmet för Europa för Medborgarna är nu beslutat av Europeiska rådet. Programmet kommer att gälla under 2014-2020. Det första ansökningstillfället är den 4 juni. På EU-kommissionens webbplats finns den senaste informationen på engelska (se länkar).

Ansökan görs via EU-kommissionens elektroniska system. Observera att du måste registrera din organisation i en separat databas innan ansökan kan göras.

Ansökningstider

  • 4.6.2014 utgår ansökningstiden för projekt för ihågkommande (European remembrance), vänortsprojekt (Town-Twinning) och kommunernas nätverksprojekt (Networks of Towns).
  • 1.9.2014 utgår ansökningstiden för projekt om det civila samhället (Civil Society Projects), vänortsprojekt (Town Twinning) och kommunernas nätverksprojekt (Networks of Towns).

Läs mer

Mer information på EACEAs webbsidor

Mer information till sökande på CIMOs webbsidor