Programmets struktur

Programmet är indelat i två programområden

1.Europeiskt ihågkommande;

2. Demokratiskt deltagande och medborgarengagemang.

Programområdena kompletteras av horisontella insatser (insatser för "tillvaratagande") för att sprida och använda projektresultaten. Inga bidrag beviljas för insatser för tillvaratagande av resultaten.

Programmet beviljar projektbidrag (Project Grant) och 1-4-åriga verksamhetsbidrag (Operating Grant).