Länder som deltar i programmet Ett Europa för medborgarna (26.6.2018)

Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Annanstans på nätet

Kommisionens nya Medborgarskap - websida

Projektexempel från Östersjöländer

Good Practice for Good Citizenship, 2015.
Projects coordinated by the Baltic Sea Countries

eu-flagget560x262px.jpg

Bild: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Programmet Ett Europa för medborgarna främjar medborgaraktivitet

Programmet Ett Europa för medborgarna finansierar projekt som stöder aktivt medborgarskap och uppmuntrar medborgare att delta i beslutsfattandet.

Programmets mål är att främja tolerans och bygga ett mångformigt och multikulturellt Europa samt uppmuntra europeiska organ och deltagarländernas medborgare, kommuner och ideella organisationer till ömsesidig växelverkan.

Det övergripande målet med programmet är att vi alla ska kunna uppleva Europeiska unionen som vårt eget samfund.

Vem kan delta?

Alla intressegrupper som främjar europeiskt medborgarskap och europeisk integration kan delta i programmet Ett Europa för medborgarna, speciellt:

  • lokala och regionala myndigheter och organisationer som representerar dem,
  • forskningsorganisationer (tankesmedjor) inriktade på EU-politik,
  • olika organisationer och föreningar, t.ex. kultur-, ungdoms-, motions- och yrkesorganisationer samt utbildnings- och forskningsinstituitioner.

Programmet beviljar projektbidrag (Project Grant) och 1–4-åriga verksamhetsbidrag (Operating Grant). Programmets budget för åren 2014–2020 uppgår till 185 468 000 euro.