oekonomi560x262px.jpg

Bild: Eivind Sætre/norden.org

Till sökande

Ansökningstider

Ansökningstiderna är 2019-2020 följande:

1.2.

  • Europeisk ihågkommande
  • Town Twinning

1.3.

  • Nätverk mellan kommuner

1.9.

  • Town Twinning
  • Nätverk mellan kommuner
  • Projekt om det civila samhället

Bidragsansökan

Ansökningarna till programmet Ett Europa för medborgarna behandlas centraliserat av Det verkställande organet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA i Bryssel. På EACEA:s webbplats finns den aktuella programguiden och blanketter för registrering och ansökan.

Endast elektroniska ansökningsblanketter används inom programmet Ett Europa för medborgarna.

Enbart organisationer (juridiska personer) kan ansöka bidrag ur programmet Ett Europa för medborgarna. Privatpersoner kan inte ansöka finansiering ur programmet.

Det verkställande organet EACEA

EACEA:s webbplats

Ansökan

Steg 1: organisationerna registrerar sig

För att kunna lämna in en elektronisk ansökan, måste man på ansökningsblanketten ange deltagarkoden (PIC) för de sökande och alla organisationer som är med i ansökan.

Om organisationen inte har registrerat sig, det vill säga inte har en PIC-kod, måste den först registrera sig i European Commission Authentication Service (ECAS). När registreringen är gjord skickas PIC-koden till den e-postadress som anges vid registrering. När koden har aktiverats kan man registrera sig i den centraliserade deltagarportalen (Participation Portal; som ofta förkortas URF).

Därtill ska sökande (och endast sökande) bifoga följande dokument till ansökan:

I den centraliserade registreringstjänsten kan sökande lägga till och uppdatera information om sin juridiska form.

Anvisningar för registrering finns här

Steg 2: skapa och fyll i den elektroniska ansökningsblanketten

Gå efter steg 1 till förstasidan på EACEA:s elektroniska ansökningsblankett och skapa en egen ansökningsblankett genom att klicka på knappen för att skapa en ny elektronisk ansökan. Alla fält i den elektroniska ansökningsblanketten måste fyllas i. Därtill ska sökande fylla i och bifoga följande dokument som är en väsentlig del av ansökan:

  • alla programområden och åtgärder: intyg under edlig förpliktelse.

En ansökan som har lämnats in på korrekt sätt MÅSTE innehålla ett ansökningsnummer, som registreras automatiskt när ansökan görs. SKICKA INGA KOPIOR av den elektroniska ansökningsblanketten (eForm) eller bifogade dokument per post till EACEA.

Projektbidrag

Projekten beviljas finansiering utifrån enhetspriser, det vill säga så kallade klumpsummor. Enhetspriserna är beräknade så att de inte täcker alla kostnader. Sökande måste själva bedöma hur stor andel egen finansiering som behövs. Egenfinansieringen behöver inte anges i ansökan eller rapporterna.