Annanstans på nätet

Programmet EU/USA ATLANTIS
På Europeiska komissionens webbplats

Programmet EU-USA Fulbright-Schuman
EU-USA Fulbright-Schuman
stödjer studie- och praktikperioder för högt kompetenta yrkesverksamma personer på andra sidan Atlanten. Perioderna ska anknyta till relationerna mellan EU och USA.

Fulbright Center
Fulbright Center erbjuder stöd i Finland för samarbete med Nordamerika

EU-USA

Programmet EU-USA (ATLANTIS), Actions for Transatlantic Links and Academic Networks for Training and Integrated Studies, har som mål bland annat att

  • öka samarbetet mellan EU och USA inom högre utbildning och yrkesutbildning
  • förbättra utbildningens kvalitet med hjälp av samarbete
  • öka personers rörlighet över Atlanten

EU-USA-projekten genomförs av högskolenätverk, som även kallas sammanslutningar eller konsortier. I ett nätverk bör det i regel ingå minst två högskolor från EU och en eller två högskolor från USA. Även andra organisationer, företag och föreningar kan delta i projekten.

Programmet inbegriper tre typer av projekt som kan beviljas bidrag.

Projekttyp Vad finanseras?
Projekt för gemensamma examina Integrerade program för dubbel eller gemensam examen (undergraduate/masters-nivå) som inkluderar student- och lärarutbyte mellan högskolorna i EU och USA.
Mobilitetsprojekt Projekt för läroplansutveckling (undergraduate/masters-nivå) som inkluderar student- och lärarutbyte mellan högskolorna i EU och USA.
Projekt för utbildningspolitik Projekt som på ett bredare plan stödjer samarbete mellan EU och USA inom högre utbildning och yrkesutbildning.


Programmets årliga anslag inom EU uppgår till cirka 5,5 miljoner euro. USA garanterar motsvarande finansiering för parterna i USA som deltar i projekten.

Den sista ansäkningsomgången av programmet arrangerades i året 2010.