Europeiska ungdomsportalen

Personer mellan 17 och 30 år kan registrera sig till den europeiska solidaritetskåren på Europeiska ungdomsportalen.

Den nedre åldersgränsen för att delta i solidaritetskåren är 18 år.

Programguiden

European Solidarity Corps Guide

kansikuva480x262px.jpg

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren erbjuder ungdomar möjlighet till volontärarbete eller arbets- eller praktikplatser i Europa. För organisationer ger solidaritetskåren möjlighet till internationalisering och förverkligande av samhällsansvar.

Målet för Europeiska solidaritetskåren är att stärka alla ungdomars delaktighet och hjälpa ungdomarna i arbetslivet. Solidaritetskåren svarar på samhälleliga utmaningar, som klimatförändringen, och främjar europeiskt samarbete.

Organisationer och ungdomsgrupper kan ansöka om stipendier av Europeiska solidaritetskåren för genomförande av solidaritetsprojekt. Europeiska unionen svarar för Europeiska solidaritetskåren.

Inga utbildnings- eller behörighetskrav har ställts för ungdomar som deltar i solidaritetskåren. Även ungdomar som behöver mer stöd är mycket välkomna till Europeiska solidaritetskåren.

I väntan på att EU-lagstiftningen ska träda i kraft verkar solidaritetskåren med Erasmus+-volontärtjänstens finansiering och regler.