Europeiska ungdomsportalen

Personer mellan 17 och 30 år kan registrera sig till den europeiska solidaritetskåren på Europeiska ungdomsportalen.

Den nedre åldersgränsen för att delta i solidaritetskåren är 18 år.

Programguiden

European Solidarity Corps Guide

Sidan är under konstruktion.