Europeiska ungdomsportalen

Personer mellan 17 och 30 år kan registrera sig till den europeiska solidaritetskåren på Europeiska ungdomsportalen.

Den nedre åldersgränsen för att delta i solidaritetskåren är 18 år.

Programguiden

European Solidarity Corps Guide

Till sökande

Hur fungerar Europeiska solidaritetskåren?

Europeiska solidaritetskåren erbjuder organisationer möjlighet att förverkliga samhällsansvar. Organisationer kan ansöka om stipendium hos Europeiska solidaritetskåren för att ta 18–30-åriga unga till volontärarbete eller avlönat arbete eller arbetspraktik.

Europeiska solidaritetskåren har två delar: volontärdelen och yrkesdelen.

Volontärdelen består i sin tur av två delar: volontärtjänsten som anordnas av organisationer och ungdomarnas egna solidaritetsprojekt.

Via Europeiska solidaritetskårens portal kan organisationer annonsera lediga platser och söka lämpliga kandidater bland ungdomar som registrerat sig i solidaritetskåren.

17–30-åriga invånare i EU-länder kan registrera sig i solidaritetskåren. Den nedre åldersgränsen för att delta i solidaritetskåren är 18 år. Via solidaritetskårens portal kan ungdomar ange vilka länder och vilka slags projekt som de är intresserade av.

En organisation som verkar med Europeiska solidaritetskåren måste förbinda sig till Europeiska solidaritetskårens stadga. I stadgan bestäms organisationernas rättigheter och ansvar i olika skeden av projekten. Stadgan publiceras senare under 2018.

Ungdomar som deltar i volontärarbete inom solidaritetskåren får i allmänhet ersättning för logi-, måltids-, rese- och försäkringskostnader samt fickpengar. Till ungdomar som genomför praktik via solidaritetskåren betalas i allmänhet ersättning för resekostnader och ett dagtraktamente. Om en arbetsplats ingås ett arbetsavtal, och den unga betalas lön i enlighet med lokala lagar och regler.

Kvalitetsmärke

För att en organisation ska kunna annonsera en volontär-, arbets- eller praktikplats i Europeiska solidaritetskårens portal och för att kunna ansöka om solidaritetskårens stipendium måste den ha solidaritetskårens kvalitetsmärke (quality label). Kvalitetsmärke säkerställer att organisationen har förbundit sig till principerna för Europeiska solidaritetskåren.

Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke för volontärtjänst ansöks tills vidare via ackrediteringen i Erasmus+-volontärtjänsten. De organisationer som redan har ackrediterats i Erasmus+-volontärtjänsten behöver inte ansöka separat om Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke för volontärtjänsten.

För arbets- och praktikplatser ska organisationen ansöka om ett separat kvalitetsmärke. Kvalitetsmärket för organisationer som erbjuder arbets- och praktikplatser kan sökas senare under 2018.

Annonsering av lediga platser och rekrytering av unga

När en organisation har beviljats Europeiska solidaritetskårens kvalitetsstämpel, får organisationen behörighet till PASS-verktyget (Placement Administration and Support System). Med hjälp av PASS-verktyget kan organisationen annonsera en volontär-, arbets- eller praktikplats samt söka unga som registrerat sig i Europeiska solidaritetskåren via Europeiska solidaritetskårens portal.

Med hjälp av PASS-verktyget kan organisationen söka unga som registrerat sig i Europeiska solidaritetskåren med bland annat följande begränsningar: I vilka länder är den unga intresserad av att arbeta? När är den unga tillgänglig? Vilka teman och vilken typ av verksamhet är den unga intresserad av? PASS-verktyget producerar på detta sätt för organisationen en lista av unga som lämpar sig för organisationens projekt.

Organisationen kan även annonsera en volontär-, arbets- eller praktikplats med hjälp av PASS-verktyget. Unga som är intresserade av platsen kan anmäla sig direkt till organisationen via portalen.

Den unga och organisationen kan hålla kontakt med varandra i Europeiska solidaritetskårens portal. Den unga beslutar om hans eller hennes kontaktuppgifter får lämnas till organisationen. Om den unga ger tillstånd till detta, kan den unga och organisationen fortsätta diskutera utanför PASS-verktyget, till exempel per e-post.

När man har kommit överens om med den unga om deltagande i projektet, skickar organisationen ett erbjudande om platsen. Om den unga accepterar erbjudandet, får han eller hon inte längre erbjudanden om andra platser för samma tidsperiod.

Stipendieansökan

Europeiska solidaritetskårens stipendier för volontärtjänst kan ansökas av allmännyttiga organisationer som inte drivs i vinstsyfte, som föreningar, kommuner, församlingar och andra sammanslutningar. Stipendier för arbets- och praktikplatser kan också ansökas av kommersiella aktörer, som företag.

I väntan på att EU-lagstiftningen om solidaritetskåren ska träda i kraft verkar Europeiska solidaritetskåren med Erasmus+-volontärtjänstens finansiering och regler. Stipendier i anslutning till arbets- och praktikplatser kan ansökas tidigast hösten 2018.